אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

אסור לצלם (וידאו) או להקליט (שמע) במקום הקלפי ביום הבחירות לכנסת
בשלב ההצבעה ובמקרים חריגים, רק מזכיר הקלפי ומפקח טוהר הבחירות, רשאים לצלם או להקליט, באישור מראש
בשלב ספירת הקולות, רק מי שקיבל אישור מראש מטעם ועדת הבחירות המרכזית, יהיה רשאי לצלם או להקליט
בכל מקרה, אסור לתעד בוחר מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה) ואסור לצלם את רשימת הבוחרים או את פרוטוקול ועדת הקלפי
מי שיפעל בניגוד להוראות, עלול לעמוד לדין בגין ביצוע עבירה לפי חוק הבחירות או חוק העונשין
למידע נוסף ראו החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 22


לקראת הבחירות לכנסת ה- 22 שייערכו ביום שלישי, י"ז באלול התשע"ט 17.09.2019, ניתנה החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בנוגע לצילום (וידאו) או הקלטה (שמע) במקום הקלפי.

  • נקבע בהחלטה כי חל איסור מוחלט, על כל גורם שהוא, לצלם או להקליט במקום הקלפי - הן בשלב ההצבעה והן בשלב ספירת הקולות.
  • במקרים חריגים, בתנאים מסוימים ורק אם התקבל אישור מראש, בעלי תפקידים ספציפיים - יהיו רשאים להקליט או לצלם במקום הקלפי.

בשלב ההצבעה

  • חל איסור מוחלט, על כל גורם שהוא, לצלם (וידאו) או להקליט (שמע) במקום הקלפי.
  • במקרים חריגים בהם קיים חשש סביר לפגיעה משמעותית בטוהר הבחירות או בתקינות הליך הבחירות (כגון: איומים על חברי ועדת הקלפי, הצעות למתן שוחד, חשש לאלימות וכו'), רק מפקח טוהר הבחירות או מזכיר ועדת הקלפי ורק אם קיבלו אישור מראש לכך ממשטרת ישראל או מוועדת הבחירות המרכזית , יורשו לצלם או להקליט במקום הקלפי.
  • בוחר לא יצולם במקום הקלפי, אלא אם הבוחר המתועד הוא החשוד בביצוע העבירה.

בשלב ספירות הקולות

  • לאחר שהסתיימה ההצבעה ונסגרה הקלפי, רק מי שקיבל אישור מראש מוועדת הבחירות המרכזית, יהיה רשאי לצלם או להקליט לפי התנאים שייקבעו.
  • אם התקבל אישור, על הגורם המצלם או המקליט, ליידע את כל המשתתפים בספירה, בתחילת הצילום או ההקלטה ובמהלכם, כי הם יצולמו או יוקלטו וחובה לתעד זאת בפרוטוקול ועדת הקלפי.
אזהרה
בשום מקרה ובשום שלב (לא בשלב ההצבעה ולא בשלב ספירת הקולות), לא ניתן לצלם מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה) ולא ניתן לצלם או לשמור תמונות של רשימת הבוחרים או של פרוטוקול ועדת הקלפי.

חשוב לדעת

  • החלטה זו תקפה, כל עוד לא ייקבע אחרת בעתיד, ליום הבחירות לכנסת ה- 22 בלבד (יום שלישי, י"ז באלול התשע"ט 17.09.2019).
  • עיון בצילומים או בהקלטות ייעשה אך ורק על-ידי משטרת ישראל, הפרקליטות, או גורמי הייעוץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית.
  • מי שיפעל בניגוד להחלטה או שימנע מבעלי התפקידים בקלפי לבצע את תפקידם, עלול לעמוד לדין בגין ביצוע עבירה לפי חוק הבחירות או חוק העונשין - עבירות שעונש מאסר בצידן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים