עם סיומה של אפוטרופסות, ישנן מספר פעולות שעל האפוטרופוס לבצע

תקציר

כאשר מסתיים תפקידו של האפוטרופוס, חלות עליו מספר חובות:

 • על האפוטרופוס (או על יורשיו, אם סיום תפקיד האפוטרופוס נבע ממותו) למסור את הנכסים של האדם שהוא היה אפוטרופוסו הנמצאים בידו או בפיקוחו, ואת המסמכים הנוגעים לנכסים אלה.
  • יש למסור את המסמכים לאדם שהוא היה אפוטרופוסו, או לאדם אחר אם בית המשפט קבע אדם כזה
 • כמו כן, עם סיום תפקידו, על האפוטרופוס להגיש דו"ח לאפוטרופוס הכללי.

חובות אפוטרופוס לענייני רכוש עם סיום תפקידו

 • כאשר מדובר בסיום אפוטרופסות לענייני רכוש, כל עוד אין גורם אחר שהוסמך לטפל באותם עניינים ולמשך תקופה של עד 90 ימים, מוסמך האפוטרופוס להמשיך ולבצע את הפעולות הבאות:
  • לשלם מכספי האדם תשלומים שוטפים בעבור שירותים שניתנו לו או הקשורים ברכושו בתקופת האפוטרופסות.
  • לגבות מכספי האדם את שכר הטרחה שהוא זכאי לו.
  • לשלם מכספי האדם הוצאות סבירות לקבורה ואבלות.
  • לנהל נכס מושכר של האדם או עסק הדורש ניהול שוטף.
 • אם יש צורך לבצע פעולות שחורגות מהאמור לעיל לשם שמירת טובת האדם או רכושו, האפוטרופוס יכול לפנות אל בית המשפט בבקשה לבצען.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות