אפוטרופסות עשויה להסתיים בשל שינוי במצב האדם, או התפטרות/פיטורי האפוטרופוס
התפטרות של אפוטרופוס תקפה רק אם בית המשפט אישר אותה, והיא בתוקף החל ממועד האישור

אפוטרופסות עשויה להסתיים באופן טבעי (עקב שינוי במצבו של האדם שהוא אפוטרופוסו) או בעקבות התפטרות או פיטורי האפוטרופוס.

סיום טבעי של האפוטרופסות

  • אפוטרופסות על פסול דין מסתיימת, באופן טבעי, אם הוא חדל להיות פסול דין ובית המשפט חזר והכריז עליו כ"כשיר".
  • אפוטרופסות על מי שאינו קטין או פסול דין מסתיימת אם בית המשפט קובע כי הסיבות שבגללן נקבעה האפוטרופסות חדלו מלהתקיים או שהושגה מטרת האפוטרופסות.
  • אפוטרופסות על כל אדם באשר הוא מסתיימת כאשר האדם הולך לעולמו.

התפטרות האפוטרופוס

  • אפוטרופוס רשאי להתפטר מתפקידו, באמצעות הודעה בכתב לבית המשפט.
  • ההתפטרות תקפה רק אם בית המשפט אישר אותה, החל ממועד האישור.

פיטורי האפוטרופוס

  • בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לדעתו לא מולאו תפקידיו כראוי, או מכל סיבה אחרת, כפי שיראה בית המשפט לנכון.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות