משתקם זכאי לחופשה שנתית בהתאם לוותק שצבר במקום עבודתו עד למקסימום של 28 ימים
משתקם ייחשב כאילו עבד שנה, אם לאורך שנה קלנדרית (ינואר-דצמבר) הועסק לפחות 200 ימי תעסוקה מלאים
גובה התשלום עבור יום חופשה זהה לתשלום עבור יום תעסוקה מלא


אזהרה
הוראות חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), 2007 פגו בחודש אוגוסט 2017 והאמור בערך זה המתבסס על הוראות החוק, חסר תוקף. הליכי חקיקה להארכת תוקפן של הוראות החוק או להחלפתן טרם הסתיימו ואנו נעדכן את המידע באתר ברגע שחקיקה חדשה תאושר ותפורסם.

סעיף 1 לתוספת השנייה לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים קובע כי משתקם יהיה זכאי לחופשה שנתית הנקבעת בהתאם לוותק שצבר במקום עבודתו עד למקסימום של 28 ימים (ראו פירוט בהמשך בטבלה תחת זכאות לימי חופשה בהתאם לוותק במקום העבודה).

מי זכאי?

200 / (מספר הימים שהועסק בפועל X הזכות המלאה לימי חופש).

דוגמה
משתקם בעל ותק של שנה אחת במקום העבודה שהועסק במשך 150 ימים יהיה זכאי ל-10.5 ימי חופשה לפי החישוב הבא: 10.5=150X14/200. הסבר: ותק של שנה במקום העבודה מזכה ב-14 ימי חופשה. כדי לחשב את ימי החופשה להם זכאי משתקם שעבד 150 ימים מתוך השנה מכפילים את מספר ימי העבודה שעבד בפועל (150 ימי עבודה) בימי החופשה להם היה זכאי לו עבד לפחות 200 ימים (14 ימי חופשה) ומחלקים ב-200. התוצאה היא זכאות ל-10.5 ימי חופשה.

זכאות לימי חופשה בהתאם לוותק במקום העבודה

  • משתקם יהיה זכאי לימי חופשה בהתאם לוותק במקום העבודה כמפורט בטבלה:
שנות וותק ימי חופשה
שנה עד 4 שנים 14 ימים
5 שנים 16 ימים
6 שנים 18 ימים
7 שנים 21 ימים
8 שנים 22 ימים
9 שנים 23 ימים
10 שנים 24 ימים
11 שנים 25 ימים
12 שנים 26 ימים
13 שנים 27 ימים
14 שנים 28 ימים

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.