הקדמה:

משתקם זכאי לחופשה שנתית בהתאם לוותק שצבר במקום עבודתו עד למקסימום של 28 ימים
משתקם ייחשב כאילו עבד שנה, אם לאורך שנה קלנדרית (ינואר-דצמבר) הועסק לפחות 200 ימי תעסוקה מלאים
גובה התשלום עבור יום חופשה זהה לתשלום עבור יום תעסוקה מלא
ראו זכויות אדם עם מוגבלות המועסק כמשתקם באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםסעיף 1 לתוספת השניה לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים קובע כי משתקם יהיה זכאי לחופשה שנתית הנקבעת בהתאם לוותק שצבר במקום עבודתו עד למקסימום של 28 ימים (ראו פירוט בהמשך בטבלה תחת זכאות לימי חופשה בהתאם לוותק במקום העבודה).

מי זכאי?

200 / (מספר הימים שהועסק בפועל X הזכות המלאה לימי חופש).

דוגמה
משתקם בעל ותק של שנה אחת במקום העבודה שהועסק במשך 150 ימים יהיה זכאי ל-10.5 ימי חופשה לפי החישוב הבא: 10.5=150X14/200. הסבר: ותק של שנה במקום העבודה מזכה ב-14 ימי חופשה. כדי לחשב את ימי החופשה להם זכאי משתקם שעבד 150 ימים מתוך השנה מכפילים את מספר ימי העבודה שעבד בפועל (150 ימי עבודה) בימי החופשה להם היה זכאי לו עבד לפחות 200 ימים (14 ימי חופשה) ומחלקים ב-200. התוצאה היא זכאות ל-10.5 ימי חופשה.

זכאות לימי חופשה בהתאם לוותק במקום העבודה

  • משתקם יהיה זכאי לימי חופשה בהתאם לוותק במקום העבודה כמפורט בטבלה:
שנות וותק ימי חופשה
שנה עד 4 שנים 14 ימים
5 שנים 16 ימים
6 שנים 18 ימים
7 שנים 21 ימים
8 שנים 22 ימים
9 שנים 23 ימים
10 שנים 24 ימים
11 שנים 25 ימים
12 שנים 26 ימים
13 שנים 27 ימים
14 שנים 28 ימים

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.