לסטודנט שמורה הזכות להביע את דעותיו לגבי תוכנו של חומר הלימוד
המוסד הלימודי רשאי להסדיר את אופן הבעת דעותיו של הסטודנט


לסטודנט זכות להביע את דעותיו, עמדותיו והשקפותיו לגבי תוכנו של חומר הלימוד והערכים המובעים בו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • זכות הסטודנט לחופש ביטוי ניתנת באופן אוטומטי בהתאם לנהלי המוסד.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי רשאי להסדיר את אופן הבעת הדעות, העמדות או ההשקפות של הסטודנט לשם שמירה על מהלך לימודים תקין.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים