הקדמה:

לסטודנט שמורה הזכות להביע את דעותיו לגבי תוכנו של חומר הלימוד
המוסד הלימודי רשאי להסדיר את אופן הבעת דעותיו של הסטודנטלפי סעיף 5 לחוק זכויות הסטודנט, לסטודנט זכות להביע את דעותיו, עמדותיו והשקפותיו לגבי תוכנו של חומר הלימוד והערכים המובעים בו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • זכות הסטודנט לחופש ביטוי ניתנת באופן אוטומטי בהתאם לנהלי המוסד.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי רשאי להסדיר את אופן הבעת הדעות, העמדות או ההשקפות של הסטודנט לשם שמירה על מהלך לימודים תקין.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים