לסטודנט שמורה הזכות להתארגן ולהפגין בשטח מוסד הלימוד - בכל נושא, כולל נושאים הנוגעים לסטודנט וזכויותיו
המוסד הלימודי רשאי להסדיר את אופן הבעת דעותיו של הסטודנט

תקציר

לסטודנט זכות להתארגן ולהפגין בשטח מוסד הלימוד בכל תחום ונושא, כולל בנושא הנוגע לסטודנט וזכויותיו, בהתאם לכללי תקנון המוסד הלימודי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה לאישור פעילות ציבורית ולהגישו לגורם המאשר במוסד הלימודי, ככלל דיקן הסטודנטים, תוך פרק הזמן הקבוע בתקנון המוסד הלימודי.
 • את טופס הבקשה ניתן להוריד מאתרי האינטרנט של רוב מוסדות הלימוד, לדוגמה: טופס בקשה מאתר אוניברסיטת תל אביב (בעמוד 6).
 • בטופס הבקשה יש לציין את הפרטים הבאים:
  • מהות וטיב הפעילות (למשל: הרצאה, מופע, חלוקת כרוזים, פרסום מודעה).
  • המועד לקיום הפעילות.
  • המיקום לקיום הפעילות.
  • פרטי מארגני הפעילות.
  • מספר המשתתפים הצפוי.
  • פרטי המשתתפים מחוץ למוסד הלימודי.
 • בנוסף, יש לצרף לטופס הבקשה דוגמאות של פרסומים שיחולקו במהלך האירוע, במקרה שישנם.

ערעור

 • בחלק ממוסדות הלימוד קיימת אפשרות לערער על החלטה הדוחה בקשה לקיום פעילות ציבורית, או קובעת תנאים מגבילים מדי.
 • יש להגיש ערעור בכתב ובאופן מנומק לוועדת הערעורים במוסד הלימודי.
 • על החלטת ועדת הערעורים ניתן לערער בפני בית המשפט המוסמך.

דוגמאות למימוש הזכות במוסדות הלימוד

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות