ילדים שאובחנו על רצף האוטיזם זכאים לקבל טיפולים פרא רפואיים מקופות החולים, או לקבל החזר על טיפולים פרטיים (אם קופת החולים אישרה זאת לפני הטיפול)
ניתן לקבל טיפולים פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד במקביל לטיפולים מטעם קופות החולים (לא כולל טיפול בריאותי מקדם)
למידע נוסף ראו אתר משרד הבריאות


ילדים שאובחנו על רצף האוטיזם זכאים לקבל טיפולים פרא רפואיים מקופות החולים או (בהתאם לתנאים) לקבל החזר כספי על טיפולים פרטיים.

  • הטיפולים כוללים ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאית תקשורת וטיפול על-ידי פסיכולוג או עובד סוציאלי.
  • הזכאות במסגרת סל הבריאות היא לעד 3 טיפולים בשבוע, לכל אורך השנה.
  • למידע על טיפולים נוספים הניתנים באמצעות הביטוחים המשלימים של קופות החולים, ראו באתר "כל הבריאות".

מי זכאי?

מי לא זכאי?

תהליך מימוש הזכות

טיפול אצל מטפל פרטי

  • אם זמן ההמתנה לטיפול עולה על 3 חודשים ממועד הפנייה, ניתן לפנות למטפל פרטי ולקבל החזר מקופת החולים, זאת בתנאי שהמטפל אושר מראש על-ידי הקופה. לצורך קבלת האישור הקופה רשאית לבקש צילום של רישיון המטפל.
  • ההחזר עבור הטיפול יינתן בהצגת חשבונית/קבלה ובהתאם לתעריפי משרד הבריאות בתחום התפתחות הילד (בניכוי סכום ההשתתפות העצמית, מלבד למי שפטור ממנה).
  • הקופה רשאית לבקש מההורים, מעת לעת, סיכום קצר של המטפל עם פירוט המטרות הטיפוליות.

שמירה על הרצף הטיפולי

  • במקרה שניתן לילד טיפול על-ידי מטפל של קופת החולים, הקופה לא רשאית להעביר את הילד למטפל אחר מטעמים תקציביים.
  • אם אושר טיפול על-ידי מטפל פרטי בגלל זמן המתנה ממושך ובשלב מאוחר יותר הקופה הציעה טיפול בתוך פרק זמן סביר, ההורים יהיו זכאים להמשיך בטיפול אצל המטפל הפרטי ולקבל החזר.

חשוב לדעת

  • מכסת 3 השעות השבועיות מתייחסת למקצועות השונים בהתאמה לצרכיו של כל ילד. ילד שלא זקוק לטיפול מסוג מסוים, אך זקוק ליותר משעה שבועית במקצוע אחר יוכל למצות את כל מכסת השעות בחלק מסוגי הטיפול (לדוגמה, שתי שעות טיפול בריפוי בעיסוק ושעת טיפול אצל קלינאי תקשורת).
  • קבלת טיפולים פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד לא מונעת את קבלתם גם מקופות החולים (אלא אם מדובר בטיפול בריאותי מקדם).


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים