הקדמה:

גבר ואישה, שאינם בני זוג ואינם נשואים לאחרים, רשאים להביא ילד בהורות משותפת באמצעות טיפולי פוריות באישה מזרעו של הגבר
טיפולי הפוריות באישה מזרעו של גבר שאינו בן זוגה לצרכי הורות מותנים בעריכת הסכם בין שניהם


ביצוע פעולות פוריות באישה מזרעו של גבר שאינו בן זוגה, כאשר הם מבקשים להביא ילד בהורות משותפת ללא קשר זוגי, מותנה בקיום הסכם בין הצדדים.

מי זכאי?

 • גבר ואישה המעוניינים להביא לעולם ילד בהורות משותפת, שאין ביניהם כל קשר זוגי והם אינם נשואים לאחרים.

תהליך מימוש הזכות

 • האישה והגבר צריכים לערוך הסכם שיכלול את הפרטים הבאים:
  • הסכמת הגבר לפעולה, והצהרה כי הוא מודע לחובותיו כלפי היילוד, ללא כל קשר להסכם.
  • התייחסות לשאלת האפשרות של הצדדים להסכם לחזור בהם, והשימוש שייעשה בחומר הגנטי במקרה זה (כלומר בדגימת הזרע שנועדה לביצוע ההזרעה/ההפרייה או בביצית המופרית לפני השבתה לגוף האישה). הקביעה בדבר החומר הגנטי תהיה כפופה לכל דין (כלומר אסור לצדדים לקבוע דרכי שימוש בחומר הגנטי שתהיינה מנוגדות לחוק).
  • הצהרת האם כי היא אינה "אם נושאת", במשמעות חוק הסכמים לנשיאת עוברים.
  • הצהרת שני הצדדים, כי ההסכם לא נעשה כנגד תמורה כספית או אחרת, וכי הם נכנסים אליו מרצונם החופשי.
  • הצהרת שני הצדדים כי אינם נשואים לבני זוג אחרים.
 • חלק מהמרפאות המבצעות את הטיפול (בין אם מדובר בהזרעה ובין אם מדובר בהפריה חוץ גופית) דורשות אישור נוטריוני להסכם. מומלץ לברר מראש את דרישות המרפאה ולאשר את ההסכם אצל נוטריון מבעוד מועד.

חשוב לדעת

 • לרופא אסור להתחיל בטיפולי פוריות באישה מזרע של גבר שאינו בן זוגה למטרת הורות משותפת של שניהם, ללא הסכם.
 • בדרך כלל נוכחות הגבר נדרשת במהלך הטיפול, גם לאחר מתן דגימת הזרע, בין היתר לצורך חתימה על מסמכים המאשרים את הסכמתו לכל אחד משלבי הטיפול.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.