נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול חודשי בעקבות פוסט טראומה, פגיעה נפשית או פגיעת ראש זכאים למימון טיפולי רפואה משלימה עבור ילדיהם


נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול חודשי בעקבות פוסט טראומה, פגיעה נפשית או פגיעת ראש זכאים למימון טיפולי רפואה משלימה עבור ילדיהם.

היקף הסיוע

 • ניתן לקבל החזר של עד 384 ₪ (כולל מע"מ) לשעת טיפול בשבוע (או עד 328 ₪ ללא מע"מ, אם הטיפול ניתן על-ידי עוסק פטור).
 • ההחזרים ישולמו עבור טיפולי רפואה משלימה שניתנו בקופות החולים או אצל מטפלים פרטיים שנמצאים בהסדר עם קופת החולים.

מי זכאי?

 • מקבלי תגמול חודשי שהוכרה להם פוסט טראומה, פגיעה נפשית או פגיעת ראש.
 • המימון יינתן לטיפולי רפואה משלימה עבור ילדיהם של הנפגעים שגילם 18-7.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לבחור את הטיפולים ולשלם עבורם באופן עצמאי.
 • מגישים למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי חשבונית מס/קבלה על התשלום לקופת החולים.
 • אם הטיפול בוצע אצל מטפל פרטי:
  • יש לוודא שמופיע על הקבלה שם מלא ומספר עוסק פטור/מורשה/ ח.פ. של המטפל.
  • יש לצרף אישור מקופת החולים כי המטפל נכלל בין ספקי הרפואה המשלימה של הקופה באותה שנה.
 • ניתן לסרוק את המסמכים ולשלוח באמצעות האתר, או לשלוח/להביא לסניף הקרוב.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים