טיפולי שפה ודיבור ניתנים לילדים כבדי שמיעה על ידי קלינאית תקשורת במסגרת שירותי התפתחות הילד


ילדים כבדי שמיעה זכאים לטיפולי שפה ודיבור במסגרת שירותי התפתחות הילד שבסל הבריאות.

מי זכאי?

  • ילדים בגילאים 3-0 זכאים לטיפולים ללא הגבלה וללא השתתפות עצמית, בתנאי שהופנו לטיפול באמצעות קופת החולים המבטחת או על ידי מומחה בתחום מטעמה.
  • ילדים בגילאים 6-3 זכאים ל-27 טיפולים בשנה, בתשלום השתתפות עצמית.
  • ילדים בגילאים 9-6 זכאים ל-9 טיפולים בשנה, בתשלום השתתפות עצמית.
  • ילדים מעל גיל 9 זכאים לטיפולי תקשורת במרכזים החינוכיים של משרד החינוך. הטיפולים ניתנים ללא תשלום ומספרם נקבע לפי שיקול דעת הגורם המקצועי.
  • מעל גיל 18 ישנה זכאות ל- 20 טיפולים בשנה בתשלום השתתפות עצמית, בתנאי שקיימת הפניה מקלינאית תקשורת מחוזית.

טיפולים במסגרת הביטוחים המשלימים

  • מעבר למכסות הזכאות שצויינו לעיל, הכלולות במסגרת סל הבריאות, ניתנת מכסת טיפולים נוספת בתשלום מופחת במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים.
  • מומלץ לברר מהן הזכויות הנוספות לפני תחילת הטיפולים.
  • למידע נוסף על ההסדרים הנהוגים בכל קופה, ראו באתר משרד הבריאות.

חשוב לדעת

  • הטיפולים ניתנים למבוטחים על ידי קופות החולים או על ידי נותני שירותים מטעמן (מלבד, כאמור, ילדים בגילאי 18-9, שהטיפול בהם הוא באחריות משרד החינוך).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים