הקדמה:

המוסד לביטוח לאומי מממן טיפולים בחמי מרפא לנפגעי פעולות איבה, בסוגי פגיעה שונים לפי חומרת פגיעתם ודרגת נכותם
הזכאות נקבעת על פי החלטת רופא של המוסד לביטוח לאומי


מימון טיפולים בחמי מרפא ניתן לנכים, נפגעי פעולות איבה, בסוגי פגיעה שונים לפי חומרת פגיעתם ודרגת נכותם, על פי החלטת רופא המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

  • נפגע פעולת איבה בהתאם לסוג הפגיעה ודרגת נכותו.
  • הזכאות להטבה ואופן ניצולה ייקבעו על ידי המשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
  • מימון הטיפול מותנה באישור מוקדם של רופא המוסד לביטוח לאומי. לאחר האישור הרפואי תופק התחייבות למםעילי חמי המרפא, והתשלום יעבר אליהם ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים