הקדמה:

אם נושאת (פונדקאית) זכאית לטיפול פסיכוסוציאלי במהלך הליך הפונדקאות
גם ילדיה של האם הנושאת זכאים לטיפול
הטיפול כלול בסל הבריאות ואינו כרוך בתשלום


  • אם נושאת זכאית לקבל ליווי וייעוץ פסיכוסוציאלי לה ולילדיה, מתחילת ההליך ועד ששה חודשים לאחר הלידה.
  • הטיפול יינתן על-ידי פסיכולוג או עו"ס, שייבחר על ידי האם הנושאת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • האם הנושאת תופנה לטיפול ע"י העובד הסוציאלי.
  • לאחר הלידה ובטרם שחרורה של האם הנושאת מבית החולים, תקבל האם הנושאת מידע והדרכה מפקיד הסעד על אפשרות להמשך טיפול פסיכוסוציאלי לה ולילדיה בנושא הפרידה מהיילוד.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על ידי הר"י.