הקדמה:

עובד סוציאלי (פקיד סעד) לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים הוא עובד סוציאלי שמלווה את האם הנושאת ואת ההורים המיועדים בהליך הפונדקאות
העובד הסוציאלי משמש כאפוטרופוס על היילוד מרגע לידתו ועד מתן צו הורות


עובד סוציאלי (פקיד סעד) לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים הוא עובד סוציאלי שמונה על-ידי שר הרווחה, ושתפקידו ללוות את ההורים המיועדים ואת האם הנושאת מתחילת הליך הפונדקאות ועד סופו.

 • העובד הסוציאלי כפוף לעובד סוציאלי (פקיד סעד) ראשי (שמונה אף הוא על-ידי שר הרווחה) ופועל לפי הנחיותיו.
 • החוק קובע שבמקרה שהעובד הסוציאלי חולק על הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי בעניין מסוים, העובד הסוציאלי הראשי יכריע בדבר, לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

תפקידיו העיקריים של העובד הסוציאלי במסגרת הליך הפונדקאות

 • עובד סוציאלי ראשי יקבל מידי ההורים המיועדים והאם הנושאת הודעה על מקום הלידה ועל תאריך הלידה המשוער בתום החודש החמישי להיריון.
 • עובד סוציאלי שקבע עובד סוציאלי ראשי יערוך פגישת היכרות עם כל הצדדים להסכם לפני תאריך הלידה המשוער.
 • עובד סוציאלי ראשי יקבל מההורים המיועדים או מהאם הנושאת הודעה על הלידה.
 • עובד סוציאלי ראשי ימנה עובד סוציאלי שיהיה אפוטרופוס עד למתן צו הורות.
 • העובד הסוציאלי שמונה כאפוטרופוס לילד יפנה לבית החולים, סמוך להודעה על הלידה, לקבלת מידע על מהלך הלידה, לרבות מצב בריאותו של הילד, מצב בריאותה של האם הנושאת לאחר הלידה, וכן על התאריך המשוער של שחרור הילד והאם הנושאת מבית החולים.
 • העובד הסוציאלי יהיה נוכח במעמד מסירת הילד למשמורת ההורים המיועדים בסמוך לאחר הלידה.
 • העובד הסוציאלי יידע את ההורים המיועדים שעליהם להגיש לבית המשפט בקשה למתן צו הורות תוך שבעה ימים מיום הלידה.
 • העובד הסוציאלי יגיש בקשה למתן צו הורות במקרה שהורים המיועדים לא עשו זאת תוך שבוע מיום הלידה.
 • העובד הסוציאלי יפנה ביוזמתו ובאישור פקיד הסעד הראשי לבית המשפט, אם נוצרו נסיבות שלדעתו אינן מאפשרות את מסירת הילד להורים המיועדים.
 • העובד הסוציאלי יגיש לבית המשפט תסקירים בענין טובת הילד, במקרה שההורים המיועדים אינם מעוניינים בקבלת צו הורות או במקרה שהאם הנושאת מבקשת לגדל את הילד ולחזור בה מן ההסכם עם ההורים המיועדים.
 • העובד הסוציאלי ילווה את האם הנושאת וילדיה לאחר הלידה, ובין היתר ידריך אותה ויידע אותה על זכותה ועל זכויות ילדיה לקבל טיפול פסיכוסוציאלי בנושא הפרידה מהיילוד.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים