מבוטחי קופות החולים זכאים לטיפול פסיכותרפי כחלק מסל הבריאות
הטיפולים ניתנים בחינם, או במקרים שיפורטו בהמשך- תמורת תשלום השתתפות עצמית
ראו פסיכותרפיה באתר "כל הבריאות" של משרד הבריאות
למידע נוסף ראו שאלות ותשובות בנושא הרפורמה בבריאות הנפש באתר משרד הבריאות


הטיפול הפסיכותרפי הוא שירות הנמצא באחריותן של קופות החולים וכלול בסל הבריאות.

 • מסגרת הטיפול הנפוצה היא טיפול אישי-פרטני של מטפל מול מטופל. קיימות גם מסגרות קבוצתיות, משפחתיות וזוגיות.
 • טיפולים נפשיים ניתנים (החל מה- 01.07.2015) במרפאות בריאות נפש של קופות החולים, במרפאות של משרד הבריאות, או במרפאות נוספות שקופת החולים התקשרה איתן.
 • כמו כן, ניתן לקבל באמצעות קופות החולים שירות על-ידי מטפלים עצמאים, בתשלום השתתפות עצמית.
 • למידע נוסף למבוטחים באתרי קופות החולים, ראו:

מי זכאי?

 • מבוטחים שמצבם הנפשי מצריך טיפול.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות למרפאה באמצעות רופא המשפחה או מוקד קופת החולים. רצוי לפנות למרפאה הקרובה למקום המגורים.
 • לרשימת מרפאות בריאות הנפש באתר משרד הבריאות.

תשלום

 • שירותי בריאות הנפש יינתנו ללא תשלום, מלבד במקרים הבאים, שבהם ניתן לגבות השתתפות עצמית:
  • בביקור אצל פסיכיאטר תחול תוכנית הגבייה של קופת החולים לגבי ביקור אצל רופא שניוני (בתשלום אחד עבור כל 3 חודשים).
  • בביקור במרפאות חוץ פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים תחול תוכנית הגבייה של קופת החולים לגבי ביקור במרפאת חוץ (בתשלום אחד עבור כל 3 חודשים).
  • בטיפול פסיכותרפי הניתן על-ידי מטפלים עצמאים (כולל על-ידי פסיכיאטר), התשלום יהיה בהתאם להשתתפות העצמית הקבועה לשירות זה בתוכניות הגבייה של קופות החולים, ועד לסכום המירבי שנקבע לכך ומתעדכן לעת לעת. לפרטים על סכום ההשתתפות העצמית המירבי, ראו באתר "כל הבריאות" של משרד הבריאות.
 • ההנחות, הפטורים והכללים הקבועים בתוכניות הגבייה, חלים גם על גביית ההשתתפות העצמית עבור רופא שניוני ומרפאות חוץ בתחום הפסיכיאטריה.
 • יש לבדוק מול קופת החולים האם נדרשת הפניה או טופס 17.
 • לרשימת השירותים המרפאתיים בתחום בריאות הנפש והתשלומים בהתאם לתוכניות הביטוח השונות של קופות החולים, ראו אתר כל הבריאות.

טיפולים במרפאות בריאות הנפש

 • במקרה שמדובר בטיפולי פסיכותרפיה הניתנים במרפאות בריאות הנפש כחלק מהשירות המרפאתי, הטיפולים יכולים להתבצע רק על-ידי אנשי המקצוע הבאים:
  • פסיכיאטר או רופא בתוכנית התמחות מוכרת.
  • פסיכולוג קליני או פסיכולוג בתחום התמחות מוכרת בפסיכולוגיה קלינית.
  • עובד סוציאלי המוכר כמוסמך בתחום בריאות הנפש או עובד סוציאלי בתוכנית התמחות מוכרת בבריאות הנפש.
 • למידע נוסף ראו טיפול מרפאתי בבריאות הנפש.

טיפולים על רקע מחלה או נכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.