במקרים מסוימים מטופלים יכולים לקבל בביתם טיפולים תרופתיים שניתנים בעירוי, ללא צורך להגיע לבית החולים
הטיפול בבית יינתן אם מתקיימים התנאים שמאפשרים זאת


מטופלים שזקוקים לטיפולים תרופתיים בעירוי עשויים להיות זכאים לקבל את הטיפול בביתם, ללא צורך להגיע לבית החולים.

 • טיפולים אלה כוללים, בין היתר:
  • טיפול כימותרפי
  • טיפול אנטיביוטי
  • עירוי דם או מוצריו (כגון פלזמה)
 • הטיפול יבוצע על-ידי המטופלים עצמם, בני משפחה שהודרכו לכך או רופאים/אחיות בקהילה, בהתאם לצורך.

מי זכאי?

 • מטופלים שזקוקים לטיפול תרופתי בעירוי ובתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הטיפול מתאים להינתן בבית.
  2. יש אדם מתאים שמסוגל לבצע את הטיפול בבית המטופל/ת (אנשי צוות מקופת החולים, קרובי משפחה או המטופלים עצמם).
  3. המטופלים (או האפוטרופוס שלהם) נתנו הסכמה לביצוע הטיפול וקיבלו הדרכה מתאימה.
  4. אם הטיפול מבוצע על ידי בן משפחה, הוא הסכים לכך בטופס הסכמה וקיבל הדרכה מתאימה.
  5. קופת החולים המבטחת מספקת מענה טלפוני של צוות מטפל מתאים בכל שעות היממה.
  6. התנאים בביתם של המטופלים מתאימים לטיפול.

תהליך מימוש הזכות

 • ההחלטה על טיפול בבית תתקבל על-ידי הצוות הרפואי שמטפל בחולה בבית החולים, בתיאום עם הצוות הרפואי בקהילה.
 • מטופלים שיימצאו מתאימים לקבל את הטיפול בבית ומעוניינים בכך יחתמו על טופס הסכמה מדעת לטיפול בבית.
 • אם הטיפול יבוצע על ידי בן משפחה, עליו לחתום על טופס הסכמה לביצוע הטיפול.
 • קופת החולים המבטחת תהיה אחראית על כל ההיבטים של הטיפול בבית.

חשוב לדעת

 • חלק מהטיפולים חייבים להתבצע על-ידי רופא/אחות בקהילה, או בנוכחותם.
 • אחרי השחרור מבית החולים, המטופלים מועברים לטיפול בקהילה ובאחריות קופת החולים לספק להם הדרכה, ציוד רפואי מתאים, מעקב ומענה מקצועי זמין.
 • חייב להיות הסכם התקשרות בין הקופה המבטחת לספק שירותי חירום למקרה שיהיה צורך בפינוי המטופל/ת מהבית לבית החולים הקרוב (לא ניתן להסתפק בפינוי מד"א רגיל).
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים