אפוטרופסים ואנשים שמונה להם אפוטרופוס יכולים לפנות למשרד המשפטים ולתאם פגישה לקבלת ייעוץ ומידע כלליים בנושא מילוי תפקידו של האפוטרופוס
הייעוץ הניתן הוא כללי בלבד ואינו מחליף ייעוץ משפטי או פרטני
ניתן לפנות בשאלות גם אל מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופסים- האפוטרופוס הכללי


תפקיד האפוטרופוס הוא מורכב, ופעמים רבות דורש ידע והבנה בנושאים כלכליים, תחומי בריאות, מיצוי זכויות ועוד.

 • השירות מעניק הן לאפוטרופסים והן לאנשים שמונה להם אפוטרופוס, מידע וייעוץ כלליים בדבר מילוי תפקיד האפוטרופוס, בדגש על נושאים כלכליים, דרישות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ונהלי העבודה של האפוטרופוס הכללי.

מי זכאי?

 • כל מי שהוא אחד מאלה:
  • אדם שמונה לו אפוטרופוס.
  • אדם שהתמנה כאפוטרופוס לאדם אחר.

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך תיאום פגישה עם הגורמים המטפלים שיעניקו את הייעוץ:
  • יש לאתר את המחוז הרלוונטי בהתאם למקום מגוריו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
  • יש לפנות למפקח או לעורך הדין המטפל ביחידת הפיקוח על אפוטרופסים ומנהלי עיזבון במחוז הרלוונטי, או אל המזכירות בשעות קבלת הקהל.
  • יש להצטייד במסמכים הבאים:
  • תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון).
  • מסמכים הקשורים לפנייה, לפי העניין.
 • מומלץ להזמין תור מראש.

חשוב לדעת

 • עובדי האפוטרופוס הכללי המעניקים את הסיוע, נותנים הסברים כלליים בלבד ואינם רשאים לתת ייעוץ פרטני, משפטי או אחר.
 • ניתן לפנות בשאלות גם אל מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופסים- האפוטרופוס הכללי.
 • הנחיות בעניין תפקיד האפוטרופוס, סמכויותיו וחובותיו, מפורטות באתר האפוטרופוס הכללי במסגרת "הדרכה מקוונת לאפוטרופסים", בהנחיות "סל טיפול" (בהתאם לסמכויותיו של האפוטרופוס).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים