כשהעובד נקלט לעבודה בגיל פרישת חובה או לאחריו, חובה על מעסיק לבדוק האם משולמת לו קצבה נוספת מלבד הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי
המעסיק לא חייב לבצע עבור עובד זה הפרשות לביטוח פנסיוני. אם העובד סיים את עבודתו הקודמת בגיל 67 או מאוחר יותר ומשולמת לו קצבה נוספת מלבד הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בת"א
שם התיק:סע"ש 40078-02-18
תאריך:14.02.2022
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • העובד הועסק בחברה החל משנת 2007, עת היה בן 66.5 ועד להתפטרותו מהחברה בגיל 76.5.
 • במהלך תקופת עבודתו לא קיבל העובד פנסיה או כל קצבה אחרת, מעבר לקצבאות המשולמות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • החברה לא הפרישה עבור העובד הפרשות לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים.
 • לאחר סיום עבודתו הגיש העובד תביעה כנגד החברה לבית הדין האזורי לעבודה לתשלום הפרשות פנסיוניות ופיצויי פיטורים.
 • החברה טענה להגנתה שסברה באמת ובתמים שלעובד משולמת קצבה נוספת על הקצבה המשולמת מביטוח לאומי, שכן העובד לא טען מעולם אחרת ועל כן העובד אינו זכאי להפרשות לפנסיה.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

 • החל משנת 2008 חלה חובה על מעסיק לבצע הפרשות לפנסיה גם עבור עובדים אשר המשיכו בעבודתם לאחר גיל פרישת חובה.
 • מעסיק רשאי שלא לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של עובדים שעברו את גיל פרישת החובה, רק אם מתקיימים 2 התנאים הבאים:
  1. העובדים פוטרו או פרשו מעבודתם הקודמת בגיל פרישת חובה או מאוחר יותר.
  2. העובדים מקבלים קצבה נוספת, מלבד הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי ( למשל, קצבה פנסיה).
 • החובה להפריש עבור עובד כספים לקרן פנסיה מוטלת על המעסיק, ועל המעסיק לבדוק האם העובד מקבל קצבה אשר שוללת את זכאותו לביטוח פנסיוני.
 • במקרה זה החברה כלל לא בדקה עם העובד האם הוא מקבל קצבה אשר שוללת את זכאותו לביצוע הפרשות פנסיוניות, אלא מדובר היה בהשערה בלבד אשר כלל לא נבדקה על ידי החברה.
 • במהלך תקופת עבודתו לא קיבל העובד קצבת פנסיה או כל קצבה אחרת מעבר לקצבאות המשולמות מהמוסד לביטוח לאומי, לפיכך היה העובד זכאי להפרשות פנסיוניות במהלך תקופת עבודתו.
 • העובדה שהוא לא פנה לחברה בדרישה לממש את זכותו, אינה שוללת זכאות זו.
 • העובד התפטר מעבודתו לאחר הגיעו לגיל פרישה, ועל כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים.
 • לאור האמור לעיל, קיבל בית הדין את תביעת העובד וחייב את החברה לשלם לעובד הפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורים.

משמעות

 • כשהעובד נקלט לעבודה בגיל פרישת חובה או לאחריו, חובה על מעסיק לבדוק האם העובד מקבל קצבה השוללת את זכאותו לביטוח פנסיוני.
 • על המעסיק לא חלה חובה להפריש עבור עובד זה הפרשות לביטוח פנסיוני אם הוא סיים את עבודתו הקודמת בגיל 67 או מאוחר יותר ומשולמת לו קצבה נוספת מלבד הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי .
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו