לא ניתן להטיל עיקול על כספים שהופקדו על ידי עובד או מעסיק בקופת גמל לפיצויים או לקצבה
האיסור על עיקול הכספים הוא בין בשל חוב של העובד ובין בשל חוב של המעסיק
לא ניתן לעקל את הכספים גם אם העובד יכול למשוך אותם, כל עוד הוא לא עשה זאת
יתכן שניתן יהיה להטיל עיקול על הגמלה עצמה בזמן שהעובד יהיה זכאי לה
פסיקת בתי המשפט בעניין זה אינה חד משמעית

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בחיפה
שם התיק:רעא (חי') 16517-05-11
תאריך:16.08.2011
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • במסגרת הליכי הוצאה לפועל ביקש הזוכה להטיל עיקול על כספים שהפקיד המעסיק של החייב בקופת הגמל מבטחים בתור רכיב פיצויים.
 • בקשת קופת הגמל לבטל את העיקול נדחתה על ידי רשם ההוצאה לפועל.
 • מבטחים טענה שכספים אלה אינם ניתנים לעיקול, וביקשה לבטל את העיקול.
 • רשם ההוצאה לפועל דחה את הבקשה והשאיר את העיקול על כנו.
 • מבטחים ביקשה רשות לערער על ההחלטה ובית המשפט השלום דחה את הבקשה.
 • לפיכך ביקשה מבטחים לערער על החלטת בית המשפט השלום בפני בית המשפט המחוזי.

החלטת בית המשפט

 • על פי סעיף 50(א)(1) לחוק ההוצאה לפועל, אם ניתן למצוא בהוראת דין כלשהי איסור או הגבלה על עיקול כספים, לא ניתן לעקלם.
 • הוראה כזו מצויה בסעיף 26(א) לחוק פיצויי פיטורים, הקובעת כי "(א) סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים, או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה – (1) אינם ניתנים להחזרה, להעברה, לשעבוד או לעיקול; הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, שהוא ניתן להחזרה או להעברה".
 • הוראה זו נועדה להגן על סכומים מופקדים גם מפני נושי המעסיק וגם מפני נושי העובד, וזאת לאור התכלית שלשמה נחקק סעיף 26 - הגנת הביטחון הסוציאלי של העובד.
 • ביהמ"ש השלום טעה כאשר קבע שניתן עקל את הסכומים מפני שהעובד יכול למשוך אותם ולהעבירם לשימושו, שכן בית המשפט התעלם מכך שהפקדתם של הסכומים בקופת הגמל נועדה כדי להבטיח גמלה שתגיע אל העובד בעתיד.
 • יתכן שבעתיד, כאשר תתגבש זכותו של העובד לקבלת גמלה מקופת הגמל ניתן יהיה לעקל את הסכום שיגיע לו באותה עת, אולם ברור שתכלית חקיקתו של סעיף 26(א) לחוק פיצויי פיטורים היא למנוע התרחשות כזו כבר עתה.

משמעות

 • לא ניתן לעקל סכומים שהופקדו על ידי עובד ומעסיקו לקופת גמל לפיצויים או לקופת גמל לקצבה, כל עוד לא התגבשה זכותו של העובד לקבל את הקצבה (כלומר כל עוד העובד לא הגיע לגיל פרישה מעבודה שיזכה אותו קבלת קצבת פנסיה חודשית, או במקרים של נכות או מוות המזכים אף הם בקצבה).
 • כל עוד מופקדים הכספים בקופת גמל המיועדת לתשלום קצבה, לא ניתן לעקל את הסכומים גם אם העובד יכול למשוך אותם ולהעבירם לשימושו (למשל ע"י משיכת רכיב הפיצויים בלבד).
 • העובדה שהעובד יכול לבחור למשוך את כספי הפיצויים כסכום חד פעמי גם טרם הגיעו לגיל פרישה במקום להשאירם בקופה, אינה מאפשרת להטיל עליהם עיקול, כל עוד כספים אלה מופקדים בקופה ומיועדים לתשלום קצבה חודשית בעתיד.
 • יתכן שבעתיד, כאשר תתגבש זכותו של העובד לקבלת גמלה (למשל במקרה של נכות מוות או הגעה לגיל פרישה), ניתן יהיה לעקל את הסכום שיגיע לו באותה עת.
 • בכל מקרה, נושים של המעסיק לא יכולים להטיל עיקול על כספים אלה (גם בעתיד כשכספים אלה ישוחררו מהקופה), שכן מדובר בכספים השייכים לעובד ולא למעסיק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.