עיקול שהוטל על ביטוח חיים אינו תופס את תגמולי הביטוח עם מות המבוטח, אשר יועברו למוטב
תגמולי ביטוח חיים אינם ניתנים לעיקול בשל חוב של המבוטח
בנסיבות מסוימות ניתן לעקל את זכותו של מבוטח במרכיב חיסכון בביטוח חיים (תגמולים שהמבוטח צפוי לקבל בבוא העת)

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי תל אביב
שם התיק:עא (ת"א) 2155/09
תאריך:29.05.2011
קישור:לקריאת פסק הדין

הרקע העובדתי

 • מבוטח ערך פוליסת ביטוח חיים.
 • על זכויותיו של המבוטח בפוליסה הוטל עיקול בשל חוב של המבוטח.
 • לאחר מותו של המבוטח ביקשה בתו, אשר צוינה כמוטבת בפוליסה (מוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח עם מות המבוטח), כי בית המשפט יצהיר כי היא זכאית לקבל את הכספים, ולא מטיל העיקול.
 • השאלה המשפטית היא מי בעל הזכות לקבלת כספי פוליסת ביטוח חיים עם מותו של המבוטח: האם מי שהטיל עיקול על זכותו של המבוטח בפוליסה או מי שנקבע כמוטב בפוליסה.

החלטת בית המשפט

 • אין למבוטח זכות לקבל את תגמולי פוליסת ביטוח החיים שערך, מכיוון שמקרה הביטוח בפוליסת ביטוח חיים הוא מותו של המבוטח ולכן ברור שהמבוטח לעולם לא יהיה יכול להנות מתגמולי הביטוח.
 • בהתאם לעיקרון לפיו הנושה אינו יכול לעקל יותר ממה שיש לחייב, עיקול זכויותיו של המבוטח בפוליסה אינו חל על תגמולי הביטוח, שכן זכות זו כלל לא הייתה של המבוטח אלא של המוטב.
 • הטלת העיקול לפני קביעת המוטב אינה מורידה מזכותו של המוטב לקבלת התגמולים עם מות המבוטח.
 • הנושה יכול לדרוש מהחייב לקבוע אותו כמוטב בפוליסה בחייו, אך לא ניתן לעשות זאת לאחר מותו בשל העיקול שהטיל.
 • גם אילו לא היה קובע החייב מוטב, תגמולי הביטוח היו משולמים למוטבים על פי הדין הרלוונטי (בדרך כלל יורשיו החוקיים של החייב), ולא למי שהטיל את העיקול.

משמעות

 • לא ניתן לעקל על תגמולי ביטוח חיים של מבוטח בשל חוב שלו, מכיוון שאין לו זכות לקבלם.
 • עם מות המבוטח יועברו כספי ביטוח החיים יועברו למוטב או ליורשיו, ולא לנושיו של המבוטח.

חשוב לדעת

 • בתי המשפט מבחינים בין רכיבי החיסכון והסיכון המתקיימים בפוליסות שונות, בהן פוליסות ביטוח חיים.
 • בנסיבות מסויימות ניתן יהיה לעקל את זכויות המבוטח ברכיב החיסכון בפוליסה, הקובע תגמולים עתידיים שהמבוטח צפוי לקבל (לעומת תגמולי רכיב סיכון, הקובע תגמולים שמי שזכאי לקבל אותם הוא המוטב ולא המבוטח עצמו, אשר אינם ניתנים לעיקול).

מידע נוסף

 • על פסק הדין הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שקבע בהחלטתו כי אין מקום לתת רשות ערעור במקרה וכי ומקובלות עליו קביעותיו של בית המשפט המחוזי בכל הנוגע לפוליסת ביטוח חיים ללא מרכיב חיסכון.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.