מועדון תעסוקתי הוא מסגרת תעסוקה שיקומית הניתנת ע" משרד הבריאות במסגרת סל שיקום למתמודדי נפש
כל משתקם רשאי לבחור את נותן השירות המתאים לו
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


מועדון תעסוקתי הינו שירות למשתקמים המעוניינים להשתלב בעתיד בשוק העבודה, אך חסרים את המיומנויות הבסיסיות הנדרשות לעבודה.

  • ישנם סוגים רבים של מועדונים תעסוקתיים, ביניהם: מרכזים שנעשית בהם עבודה תעשייתית פשוטה, מרכזי אמנות ומוזיקה, פרוייקטים לתעסוקה אישית ועצמאית ועוד.
  • צוות המועדון התעסוקתי מורכב מעובדת סוציאלית וממדריכי שיקום שתפקידם לסייע למתמודדים בתהליך העבודה וברכישת המיומנויות הנדרשות לקראת התקדמות בסולם התעסוקתי.
  • כיום ישנם גם מועדונים תעסוקתיים המופעלים ומרוכזים על ידי מרפאות בעיסוק, שהתמחותן מסייעת לשיקום התפקודי.
  • מועדון תעסוקתי לא נחשב מקום עבודה על פי חוק ועל כן למשתקמים בו לא מוקנות זכויות עובדים כימי חופשה, משכורת, ימי מחלה, פנסיה וכיו"ב.
  • המועדון התעסוקתי אינו מחוייב ב"דמי שיקום", אולם אם המועדון התעסוקתי מרוויח מהמיזם העסקי שפיתח, יחולקו למשתקמים החברים במיזם "דמי שיקום".
  • ניתן למצוא את רשימת מסגרות השיקום ברחבי הארץ באתר משרד הבריאות (בחלקו השמאלי של הדף).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל ועדת השיקום האזורית בבקשה להשתלב במועדון תעסוקתי.
  • כל מקבל שירות זכאי לבחור את המסגרת אשר תתאים לו ביותר. רצוי לשוחח עם מפעילי המסגרות השונות כדי להתרשם מהן בטרם נעשית הבחירה.
  • במקרה שאדם אינו מרוצה מהשירות הוא רשאי להחליפו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים