תלמידים עם מוגבלויות זכאים להתאמות בפעילויות מחוץ לבית הספר, כגון טיולים, כדי שיוכלו להשתתף בהן כמו כל שאר התלמידים
ההתאמות הנדרשות לכל תלמיד הן ייחודיות ותלויות בצרכיו
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות הנלוות אליו קובעים כללים לגבי ההתאמות הנדרשות לתלמידים עם מוגבלויות בפעילות חוץ בית-ספרית.

 • ההתאמות הנדרשות לכל תלמיד הן ייחודיות ותלויות בצרכיו.
דוגמה
 • בחירת מקום לתלמיד עם לקות ראייה באוטובוס או בזמן הפעילות תיעשה בהתאם לזווית הראייה הנדרשת לתלמיד.
 • הושבת תלמיד עם לקות שמיעה במרחק קרוב אל המורה או הדובר העיקרי, ובזווית המאפשרת ראיית פני המורה.
 • תיאום לינה לתלמיד עם מוגבלות פיזית - למשל באמצעות שימוש בחדרים בקומת קרקע.
 • שימוש באולמות מונגשים, אולמות עם מערכות הגברה ותמלול או טקסט מוקרן, מוזיאונים עם מידע חזותי, סרטים עם כתוביות וכו'.
 • שימוש באוטובוס מונגש כאשר יש תלמידים עם מוגבלות פיזית קשה.
 • שימוש בנגישון עבור תלמיד עם לקות מוטורית.
 • היערכות לתזונה מותאמת וגמישות בשעות הארוחות.
 • תרגום לשפת הסימנים במידת הצורך.

מי זכאי?

 • כל תלמיד עם מוגבלות הלומד בכל אחד ממוסדות החינוך בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • האחריות לייזום ההתאמות וביצוען היא על הצוות החינוכי, ובראשו מנהל בית הספר.
 • ההורים אמורים להיות משולבים בתהליך התכנון וביצוע ההתאמות.
 • ניתן לפנות לקבלת סיוע אל היחידה המשפטית לפניות הציבור בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

התאמות לתלמידים עם אלרגיה למזון

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים