מיון מוקדם מאפשר לנאשם שנגזר דינו למאסר ותחילת ריצוי המאסר נדחה, לעבור את תהליך המיון עוד לפני תחילת ריצוי המאסר
המיון מתקיים במועד שבין גזר הדין לבין תאריך תחילת המאסר וקובע את בית הסוהר שבו הנאשם ירצה את מאסרו
ההליך מיועד רק למי שתאריך התייצבותו למאסר הוא סופי ולא הוגש ערעור או בקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר
למידע רשמי ראו אתר שירות בתי הסוהר


שירות בתי הסוהר ממיין את האסירים למתקני כליאה לאחר שהם עוברים תהליך מקצועי של אבחון, מיון וראיונות עם בעלי מקצוע שונים.

 • אבחון ומיון זה נערכים בדרך כלל בבתי המעצר של שב"ס, באגפי מיון שמאגדים אסירים לפני שהם עוברים לבתי הסוהר שבהם ירצו את מאסרם. לעתים השהות באגפי המיון אורכת פרק זמן ניכר ומקשה על האסירים.
 • שירות בתי הסוהר מציע הליך של מיון מוקדם לנאשמים שנגזר דינם ומועד תחילת המאסר נדחה:
  • הליך האבחון והמיון יבוצע לפני תחילת המאסר בפועל, מחוץ לכותלי בית הסוהר.
  • הנאשם יוכל לדעת מראש היכן ירצה את מאסרו ותיחסך ממנו השהייה באגפי מיון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נאשם שמתקיימים בעניינו כל התנאים הבאים:
  1. נגזר עליו עונש של מאסר בפועל.
  2. בית המשפט קבע שמועד תחילת ריצוי העונש נדחה לתקופה קצרה.
  3. מועד ההתייצבות הוא סופי ולא הוגש ערעור או בקשה לעיכוב ביצוע גזר הדין.
  4. לא מתכנן לבקש דחייה נוספת לתחילת ריצוי המאסר.
שימו לב
ככלל, ההליך מיועד לנאשמים שבמהלך ניהול המשפט לא היו עצורים עד תום ההליכים.

למי ואיך פונים

 • רכז מיון מאסרים נדחים בשב״ס יקבל ממזכירות בית המשפט את החומרים המשפטיים (כתב אישום, גזר דין ופקודת מאסר) ויתאם עם הנאשם או בא כוחו תאריך למיון המוקדם.
 • הרכז ישלח זימון לתאריך שתואם עם פרטים על המקום והשעה שבהם צריך להתייצב למיון המוקדם.
 • לבקשה לקיום הליך מיון מוקדם ופרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם צוות מאסרים נדחים בענף אבחון ומיון, נציבות בתי הסוהר:
  • פקס: 08-9193314
  • דואר אלקטרוני: .
  • טלפון : 074-7831077, 074-7831078

שלבי ההליך

 • הליך המיון המוקדם נערך במחוז מרכז של שב"ס וכולל סדרה של ראיונות עם אנשי מקצוע, ביניהם רופא, עובד סוציאלי, קצין מודיעין וקצין מיון, ויכול לקחת יום שלם.
 • על האסיר המיועד להביא עמו ליום המיון את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • אישור רפואי עדכני אודות מצבו הבריאותי.
  • אם נערך תסקיר שירות מבחן - על קצין המבחן או עורך הדין להעביר את התסקיר לשב״ס במועד הפנייה הראשונה.
 • התהליך יכול לכלול גם ראיון עם מפקד האגף שאליו האסיר מיועד, בדיקות רפואיות (כולל בדיקת שתן), בדיקות פסיכיאטריות ושיחה עם רב, קצין חינוך ונרקולוג (מטפל בהתמכרויות).
 • החומרים שנאספו מועברים לקצין אבחון ומיון, שעורך שיחה עם הנאשם ומברר איתו באיזה בית סוהר הוא מעוניין לרצות את מאסרו.
 • קצין האבחון והמיון מחליט באיזה בית סוהר ישולב הנאשם על סמך כלל החומר שהוצג בפניו ותוך ניסיון להתחשב ברצונו של הנאשם.
 • בסיום, האסיר המיועד יקבל מכתב עם פרטי בית הסוהר שבו עליו להתייצב עם רשימת הציוד שמותר לו להביא איתו.
שימו לב
 • המיון תקף רק לתאריך ההתייצבות עצמו. אם יש דחייה בתאריך ההתייצבות מכל סיבה, המיון המוקדם מבוטל ויש להתייצב לריצוי המאסר במועד ובמקום שנקבעו על ידי בית המשפט ותהליך מיון סופי יתבצע בבית מעצר.
 • ניתן לעבור תהליך מיון מוקדם פעם אחת בלבד.

חשוב לדעת

 • ועדת המיון מתקיימת במחוז מרכז ונדרשים לה 10 ימי עבודה מרגע קבלת המסמכים המשפטיים.
 • הליך המיון יכול לקחת יום שלם ויום זה לא נכלל בימי המאסר.
 • נאשם עם איזוק אלקטרוני או שנמצא במעצר בית צריך לפנות לרשויות המוסמכות כדי שיבחנו אפשרות "לפתוח חלון". ללא אישור הרשויות המוסמכות לא ניתן לקיים את המיון המוקדם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.