הקדמה:

מיון מוקדם מאפשר לאסיר המיועד לעבור את תהליך המיון עוד לפני תחילת ריצוי המאסר
המיון המוקדם מיועד רק למי שתאריך התייצבותו לריצוי המאסר הנו סופי ולא הוגש לערעור או בקשה לעיכוב ביצוע
הליך המיון לוקח יום שלם, ויום זה אינו נכלל בימי המאסר


"מיון מוקדם למאסר" הינו שירות הניתן על-ידי שב"ס במסגרתו יכול נאשם, אשר המועד לריצוי עונש המאסר שנגזר עליו נדחה, לעבור את הליך הקליטה והמיון לשב"ס לפני הכניסה למאסר, עוד בהיותו אזרח.

 • נאשם שעבר מיון מוקדם ייקלט ביום מאסרו ישירות לבית הסוהר וישירות לאגף בו ירצה את מאסרו.
 • המיון המוקדם חוסך מהאסיר החדש את אי הנעימות הכרוכה בהליך הקליטה והמיון המתבצע בדרך כלל עם הכניסה למאסר, ואשר עלול לכלול שהייה בבתי מעצר והעברה בין מספר מתקני כליאה עד להגעת האסיר לבית הסוהר שבו ירצה בסופו של דבר את מאסרו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נאשמים שנדונו למאסר בפועל, אך ריצוי עונשם נדחה לתקופה קצרה. מדובר בנאשמים שבמהלך ניהול המשפט לא היו עצורים עד תום ההליכים.

למי ואיך פונים

 • עורך הדין של הנאשם רשאי לפנות לבית המשפט במהלך הטיעונים לעונש או לחלופין לפני או אחרי מתן גזר הדין, במקרה שהוטל עונש מאסר בפועל, בבקשה לדחות את מועד ריצוי המאסר.
 • לאחר שבית המשפט אישר את הדחייה של ריצוי המאסר, יש ליצור קשר עם אגף אבחון ומיון:
  • קצינת מיון מאסרים נדחים - טל': 08-9787336.
  • רכזת ענף אבחון ומיון - טל': 08-9787377.

שלבי ההליך

 • הליך המיון המוקדם נערך במחוז מרכז של שב"ס.
 • כחלק מתהליך המיון עובר האסיר המיועד סדרה של ראיונות ואבחונים, וביניהם:
  • פגישה עם עובדת סוציאלית,
  • שיחה עם קצין מודיעין (לבחינת בעיות עם אסירים אחרים או חששות באופן כללי),
  • ראיון אצל מפקד האגף אליו האסיר מיועד,
  • בדיקות רפואיות, כולל בדיקת שתן במהלך המיון.
  • בדיקות פסיכיאטריות,
  • שיחה עם רב,
  • שיחה עם נרקולוג,
  • שיחה עם קצין חינוך.
 • בסוף התהליך מועברים החומרים שנאספו לקצין אבחון ומיון, אשר עורך שיחה עם האסיר המיועד ומברר עמו באיזה כלא הוא מעוניין לרצות את מאסרו.
 • בשלב האחרון קצין האבחון והמיון מחליט באיזה בית סוהר ישולב האסיר המיועד, על סמך כלל החומר שהוצג בפניו ותוך ניסיון להתחשב ברצונו של המיועד לכניסה למאסר.
 • לאחר מכן, מקבל האסיר מכתב, בו מפורטים הנושאים הבאים:
  1. בית המאסר בו עליו להתייצב,
  2. רשימת ציוד שמותר לו להביא עמו.
 • על האסיר המיועד להביא עמו ליום המיון את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות,
  • פלט קופ"ח המעיד על מצבו הרפואי העדכני,
  • תסקיר שרות מבחן (המועבר באמצעות עורך דינו או שירות המבחן לשב"ס).

חשוב לדעת

 • שירות המיון המוקדם מיועד רק למועמדים אשר תאריך ההתייצבות לריצוי מאסרם בבית הסוהר הנו סופי ואין בקשה לערעור או לעיכוב ביצוע.
 • הליך המיון לוקח יום שלם, ויום זה אינו נכלל בימי המאסר.
 • ניתן לעבור הליך מיון מוקדם רק פעם אחת.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.