הקדמה:

המדינה מסייעת להורים לומדים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם בהתאם למבחן הכנסות
הסיוע ניתן לנרשמים במעונות או במשפחתונים המוכרים


שימו לב
דף זה מפרט את תנאי הזכאות לסיוע במימון מעונות יום החל מ- 01.01.2022
 • על-פי פסיקת בג"ץ, בשנת הלימודים תשפ"ב יהיו זכאים לסיוע בשכר לימוד גם הורים שעונים על תנאי הזכאות של מבחני התמיכה שהיו בתוקף עד 31.12.2021, וגם הורים שעונים על תנאי הזכאות של מבחני התמיכה שנכנסו לתוקף ב-01.01.2022.
 • למידע על תנאי הזכאות שחלו עד 31.12.2021 ראו בפורטל מעונות יום.

כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

מי זכאי?

הורים לומדים

 • הורה לומד הוא מי שעונה על אחד מ-2 התנאים הבאים:
  1. הורה שלומד בהיקף של 24 שעות שבועיות ומעלה באחד ממסלולי הלימודים הבאים:
   • קורס להכשרה מקצועית, שאורכו אינו יותר משנתיים, ובתנאי שהוא בפיקוח או במימון של משרד ממשלתי.
   • אולפן לעולים חדשים.
   • לימודים לתואר ראשון או שני במוסד אקדמי מוכר, כולל מכינה, השלמה והסבה לתואר (לימודי רפואה במוסד אקדמי מוכר ייחשבו לימודים לתואר ראשון לכל אורכם).
   • לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה.
   • לימודים בפיקוח או במימון של משרד ממשלתי המיועדים לעידוד השתלבות בשוק העבודה או העלאת פריון העבודה במשק, המפורטים ברשימה שנקבעת על-ידי זרוע העבודה.
   • לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי (כולל מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה) במוסד המוכר על ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע או על-ידי משרד החינוך.
   • לימודי סיעוד בבתי ספר המוסמכים על-ידי משרד הבריאות (ראו רשימה באתר המשרד).
   • קורס להכשרה מקצועית בתזונה במרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות.
  2. הורה שלומד לימודים לתואר ראשון או שני מוכר באוניברסיטה הפתוחה, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
   • הלימודים הם בהיקף של 3 קורסים לפחות בסמסטר.
   • הקורסים הנלמדים מזכים בנקודות זכות לתואר.
   • משך תקופת הזכאות של ההורה לתמיכה לא תעלה על 3 שנים.
שימו לב
להורה המחויב בשעות התנסות מעשית (בתשלום או בלעדיו) כתנאי לקבלת תואר אקדמי, יצורפו שעות אלו לסך שעות הלימוד. לשם כך יש להגיש אישור הקובע כי שעות אלו נדרשות לקבלת התואר.

הורים עובדים ולומדים

חשוב לדעת

 • להורים שאינם עונים על קריטריונים המזכים בסיוע תיקבע דרגה 12 (ללא סבסוד).
 • הורים שמתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.
 • ניתן לאתר משפחתונים, מעונות וצהרונים שנמצאים בפיקוח, באמצעות מערכת מקוונת של האגף למעונות יום ומשפחתונים.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים