הקדמה:

המדינה מסייעת להורים לומדים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם בהתאם למבחן הכנסות
הסיוע ניתן לנרשמים במעונות או במשפחתונים המוכרים


כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

מי זכאי?

הורים לומדים

 • הורה לומד הוא מי שעונה על אחד מ-2 התנאים הבאים:
  1. הורה שלומד בהיקף של 24 שעות שבועיות (אקדמיות) ומעלה באחד ממסלולי הלימודים הבאים:
   • קורס להכשרה מקצועית, שאורכו אינו יותר משנתיים, ובתנאי שהוא בפיקוח או במימון של משרד ממשלתי.
   • אולפן לעולים חדשים.
   • לימודים לתואר ראשון או שני במוסד אקדמי מוכר, כולל מכינה, השלמה והסבה לתואר (לימודי רפואה במוסד אקדמי מוכר ייחשבו לימודים לתואר ראשון לכל אורכם).
   • לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה.
   • לימודים בפיקוח או במימון של משרד ממשלתי המיועדים לעידוד השתלבות בשוק העבודה או העלאת פריון העבודה במשק, המפורטים במבחני התמיכה להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד במעון או במשפחתון.
   • לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי (כולל מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה) במוסד המוכר על ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע או על-ידי משרד החינוך.
   • לימודי סיעוד בבתי ספר המוסמכים על-ידי משרד הבריאות (ראו רשימה באתר המשרד).
   • קורס להכשרה מקצועית בתזונה במרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות.
   • לימודים במסגרת מוסדות תורניים הנתמכים על-ידי משרד החינוך ומתקיים לגבי לימודיו של ההורה במוסד פיקוח על נוכחות מטעם משרד החינוך.
  2. הורה שלומד לימודים לתואר ראשון או שני מוכר באוניברסיטה הפתוחה, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
   • הלימודים הם בהיקף של 3 קורסים לפחות בסמסטר.
   • הקורסים הנלמדים מזכים בנקודות זכות לתואר.
   • משך תקופת הזכאות של ההורה לתמיכה לא תעלה על 3 שנים.
שימו לב
להורה המחויב בשעות התנסות מעשית (בתשלום או בלעדיו) כתנאי לקבלת תואר אקדמי, יצורפו שעות אלו לסך שעות הלימוד על-פי תכנית הלימודים. לשם כך יש להגיש אישור שקובע ששעות אלו נדרשות לקבלת התואר.

הורים עובדים ולומדים

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • לצורך קביעת דרגת ההשתתפות בשכר לימוד, הורה שעונה על הגדרת הורה לומד ייחשב כהורה שעונה לדרישה של 36 שעות שבועיות בהן עובד ההורה. למידע נוסף ראו דרגות השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים.
 • להורים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון - הדרגה תקבע עד לסוף חודש פברואר של שנת הלימודים. כדי להמשיך לקבל את הדרגה מחודש מרס ועד לסוף שנת הלימודים - יש להגיש אישור על כך שההורה למד בפועל 3 קורסים בסמסטר א' ובנוסף אישור הרשמה ל-3 קורסים בסמסטר ב'.
 • להורים שאינם עונים על קריטריונים המזכים בסיוע תיקבע דרגה 12 (ללא סבסוד).
 • הורים שמתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.
 • ניתן לאתר משפחתונים, מעונות וצהרונים שנמצאים בפיקוח, באמצעות מערכת מקוונת של אגף עידוד תעסוקת הורים.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים