המדינה מסייעת להורים לומדים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם בהתאם למבחן הכנסות
הסיוע ניתן לנרשמים במעונות או במשפחתונים המוכרים


כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

מי זכאי?

הורים לומדים

 • הורה לומד הוא מי שעונה על אחד מ-2 התנאים הבאים:
  1. הורה שלומד בהיקף של 24 שעות שבועיות (אקדמיות) ומעלה באחד ממסלולי הלימודים הבאים:
   • קורס להכשרה מקצועית, שאורכו אינו יותר משנתיים, ובתנאי שהוא בפיקוח או במימון של משרד ממשלתי.
   • אולפן לעולים חדשים.
   • לימודים לתואר ראשון או שני במוסד אקדמי מוכר, כולל מכינה, השלמה והסבה לתואר (לימודי רפואה במוסד אקדמי מוכר ייחשבו לימודים לתואר ראשון לכל אורכם).
   • לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה.
   • לימודים בפיקוח או במימון של משרד ממשלתי המיועדים לעידוד השתלבות בשוק העבודה או העלאת פריון העבודה במשק, המפורטים במבחני התמיכה להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד במעון או במשפחתון.
   • לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי (כולל מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה) במוסד המוכר על ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע או על-ידי משרד החינוך.
   • לימודים במסגרת מוסדות תורניים הנתמכים על-ידי משרד החינוך ומתקיים במוסד שבו לומד ההורה פיקוח על נוכחות הלומדים במוסד מטעם משרד החינוך.
  2. הורה שלומד לימודים לתואר ראשון או שני מוכר באוניברסיטה הפתוחה, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
   • הלימודים הם בהיקף של 3 קורסים לפחות בסמסטר.
   • הקורסים הנלמדים מזכים בנקודות זכות לתואר.
שימו לב
להורה המחויב בשעות התנסות מעשית (בתשלום או בלעדיו) כתנאי לקבלת תואר אקדמי, יצורפו שעות אלו לסך שעות הלימוד על-פי תכנית הלימודים. לשם כך יש להגיש אישור שקובע ששעות אלו נדרשות לקבלת התואר.

הורים לומדים ועובדים

 • הורים שלומדים וגם מוגדרים כהורים עובדים יענו על תנאי הזכאות לסיוע אם סך כל השעות השבועיות שלהם (עבודה + לימודים) הוא לפחות 24, ומתקיים אחד מאלה:
  • ההורה לומד/ת בהיקף של פחות מ-24 ש"ש באחד ממסלולי הלימוד שצוינו (כולל הורה שלומד/ת לפחות קורס אחד המזכה בנקודות זכות לתואר ראשון במסגרת האוניברסיטה הפתוחה).
  • ההורה לומד/ת לתואר אקדמי מתקדם (מעבר לתואר ראשון) במוסד אקדמי מוכר.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • הורה שנרשם ללימודים לאותה שנת הלימודים שאליה רשום הפעוט, ובתחילת שנת הלימודים במעון עדיין אין לו אישור לימודים ותוכנית לימודים יציג בשלב ראשון אישור הרשמה או קבלה ללימודים, ובנוסף קבלה על שכר לימוד. על סמך מסמכים אלו תינתן להורה דרגה זמנית לחודשים ספטמבר ואוקטובר. לצורך קבלת דרגה קבועה על ההורה להעביר עד סוף חודש נובמבר אישור לימודים רשמי ותוכנית לימודים רשמית, מאושרים על-ידי מוסד הלימודים.
 • להורים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון - הדרגה תקבע עד לסוף חודש פברואר של שנת הלימודים. כדי להמשיך לקבל את הדרגה מחודש מרס ועד לסוף שנת הלימודים - יש להגיש אישור על כך שההורה למד בפועל 3 קורסים בסמסטר א' ובנוסף אישור הרשמה וקבלה ל-3 קורסים בסמסטר ב'.
 • להורים שאינם עונים על קריטריונים המזכים בסיוע תיקבע דרגה 12 (ללא סבסוד).
 • הורים שמתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.
 • ניתן לאתר משפחתונים, מעונות וצהרונים שנמצאים בפיקוח, באמצעות מערכת מקוונת של אגף עידוד תעסוקת הורים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים