ככלל, תלמיד שנפצע או נפגע בפעילות במוסד חינוכי ופונה לבית חולים לא יחוייב בתשלום עבור הוצאות הפינוי, ואם חוייב הוא יקבל החזר
אם התלמיד פונה בעקבות בעיה בריאותית (ולא בעקבות פציעה או פגיעה) - ההורים יישאו בעלות הפינוי, ולא יינתן החזר
במקרים שבהם משרד החינוך נותן החזר עבור הוצאות הפינוי, מדובר בהטבה בלבד, והוא אינו מחוייב בכך לפי החוק
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא שירותי עזרה ראשונה ופינוי תלמידים


ככלל, תלמיד שפונה לבית חולים לא יישא בהוצאות הפינוי, למעט במקרים המפורטים בהמשך. הגורם האחראי לממן את עלויות הפינוי משתנה בהתאם לנסיבות שבהן פונה התלמיד.

 • במקרה שתלמיד נפגע או נפצע בפעילות במוסד החינוכי בשעות הלימודים, באופן שאינו מסכן חיים, בית הספר צריך לפנות למוקד טלפוני ייעודי. בהתאם לצורך, התלמיד יקבל טיפול ממטפל של מד"א ובמידת הצורך יפונה לבית חולים.
 • במקרה של פגיעה או פציעה המסכנת חיים ומחייבת פינוי חירום, כגון פציעה קשה ומורכבת, נפילה מגובה, חבלה בצוואר או בגב המלווה בהגבלות תנועה, כוויות, וכד', על בית הספר לפנות ישירות למוקד 101 של מד"א.
 • בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, אם התלמיד פונה באמבולנס לבית חולים ואושפז, הוא לא יחוייב בתשלום, או שיקבל החזר מלא מקופת החולים שבה הוא מבוטח.
 • במקרה שתלמיד פונה באמבולנס בעקבות בעיית בריאות (לא בעקבות פגיעה), ולא אושפז - הוצאות הפינוי יחולו על הורי התלמיד.

מי זכאי?

 • אם התלמיד אושפז בבית חולים, הוא (או הוריו) פטור מתשלום עבור הפינוי. אם הוא חויב בתשלום - הוא זכאי לקבל החזר מקופת החולים שבה הוא מבוטח. (למידע נוסף על הזכאות למימון עלויות פינוי באמבולנס ראו מימון עלויות פינוי באמבולנס).
 • אם התלמיד פונה לבית חולים לאחר שנפגע בפעילות בגן או בבית הספר בשעות הלימודים (ולא עקב מחלה), והוא לא אושפז, התלמיד לא יישא בהוצאות הפינוי.
  • במקרה שמטפל מטעם מוקד של מד"א, שהוזעק על-ידי בית הספר, טיפל בתלמיד, ובעקבות הטיפול הוא פונה לבית חולים - מימון הפינוי יחול על מד"א.
  • במקרה שהמטפל מטעם מוקד של מד"א קבע שאין צורך בפינוי, אך התלמיד פונה על-פי שיקול דעתו של מנהל בית הספר יחול מימון הפינוי על המוסד החינוכי.
 • תלמיד שפונה לבית חולים באמצעות ניידת טיפול נמרץ (נט"ן) ולא אושפז - יצטרך לשלם עבור הוצאות הפינוי אך יהיה זכאי לקבל החזר של 50% מהתשלום עבור הפינוי מקופת החולים שבה מבוטח התלמיד.
שימו לב
משרד החינוך יעניק החזר בגין הוצאות הפינוי רק במקרים הבאים:
 • התלמיד נפגע במהלך פעילות רשמית במוסד החינוכי, באופן שהוגדר כמצב מסכן חיים (כגון, פציעה קשה ומורכבת, נפילה מגובה, חבל בצוואר או בגב המלווה בהגבלות תנועה, כוויות, וכד') - פונה לבית חולים ולא אושפז.
 • התלמיד נפגע בכל סוג של פגיעה במהלך פעילות רשמית מחוץ למוסד החינוכי (כגון, טיול, הצגה, פעילות ספורט, וכד'), פונה לבית חולים ולא אושפז.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שהתלמיד אושפז בבית חולים וחוייב בתשלום עבור הוצאות הפינוי יש לפנות לקופת החולים בה מבוטח התלמיד, כדי להסדיר קבלת החזר.
 • במקרה שהתלמיד פונה ולא אושפז:
  • יש לפנות לבית הספר, אשר יגיש בקשה להחזר הוצאות הפינוי לאחראי על ההסעות במחוז של משרד החינוך.
  • לבקשה יצורף דוח תאונה, קבלה על התשלום ופרטי חשבון להפקדת ההחזר.

חשוב לדעת

 • תלמיד שפונה באמבולנס בעקבות בעיית בריאות (ולא פציעה), ולא אושפז - לא זכאי להחזר הוצאות הפינוי, והן יחולו על הורי התלמיד.
 • תלמיד שנפגע בפעילות בית ספרית ופונה לחדר מיון יהיה פטור מתשלום הוצאות הטיפול, בתנאי שיציג אישור של המוסד החינוכי שמעיד על כך. למידע נוסף ראו תשלום הוצאות טיפול בחדר מיון לתלמיד.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים