תלמיד שנפגע בתאונה במוסד החינוכי או בפעילות מטעם המוסד והופנה לחדר מיון זכאי לתשלום או החזר התשלום עבור הטיפול בחדר המיון
כדי לקבל החזר על הטיפול בחדר המיון, יש לגשת לקופת החולים שבה מבוטח התלמיד ולקבל ממנה טופס התחייבות


תלמיד שנפגע בתאונה במוסד החינוכי או בפעילות מטעם המוסד והופנה לחדר מיון, זכאי לתשלום או החזר התשלום עבור הטיפול בחדר המיון.

מי זכאי?

  • תלמיד שנפגע בבית הספר או בפעילות של בית הספר.

תהליך מימוש הזכות

תלמיד שפונה לחדר המיון וקיבל אישור על נסיבות האירוע

  • במקרה שהתלמיד פונה לחדר המיון וקיבל אישור מהנהלת המוסד החינוכי הנהלת המוסד לגבי נסיבות האירוע (המכיל את פרטי התלמיד והמוסד החינוכי) לא ייגבה כסף מהתלמיד או מהוריו על הוצאות הטיפול בחדר המיון.

תלמיד שפונה לחדר המיון ולא קיבל אישור על נסיבות האירוע

  • במקרה שהתלמיד פונה לחדר מיון וטרם קיבל אישור מהנהלת המוסד החינוכי לגבי נסיבות האירוע על התלמיד או ההורים לשלם את הסכום בעבור הטיפול בחדר המיון, ולבקש קבלה.
  • ההורים יפנו למזכירות המוסד החינוכי לקבלת אישור על נסיבות האירוע (המכיל את פרטי התלמיד והמוסד החינוכי).
  • את האישור מהמוסד החינוכי והקבלה מבית החולים יש להגיש לקופת החולים שבה התלמיד מבוטח.
  • קופת החולים שבה מבוטח התלמיד תמציא להורים התחייבות לבית החולים.
  • קופת החולים תחזיר להורים את התשלום ששילמו עבור הטיפול בחדר המיון.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים