בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים למימון תרופות שהם רוכשים לפי מרשם רפואי
להורים שכולים משולם סכום קבוע למימון תרופות כחלק מהתגמול החודשי, אך ניתן לקבל תוספת אם התרופות עלו יותר בפועל


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים למימון תרופות שרכשו לפי מרשם רפואי בבתי מרקחת של קופות החולים ובבתי מרקחת שבהסדר עם קופת החולים.

 • ניתן לקבל החזר על תרופת מרשם שנרכשה בבית מרקחת פרטי אם היא לא ממומנת על-ידי קופת החולים.
 • המימון ניתן עבור:
  • תרופות מרשם קבועות לטיפול במחלות כרוניות או במחלות ממושכות
  • תרופת מרשם לא קבועה שעלתה מעל 26 ₪

מי זכאי?

 • הורים שכולים ובני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של מי שנספו בפעולת איבה.
 • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב.
 • אם התרופות נרכשו בבתי מרקחת פרטיים, קבלת ההחזר מותנית בהצגת אישור מקופת החולים כי התרופה לא ממומנת על-ידה.
 • הורים שכולים מקבלים כחלק מהתגמול החודשי סכום קבוע עבור תרופות (232 ₪, נכון ל-2022). הסכום מפורט בתלוש החודשי של התגמול בסעיף "גילום".
  • אם התרופות עלו יותר, ההורים זכאים לקבל את ההפרש.
  • לקבלת ההפרש יש להגיש למחלקת נפגעי איבה אישור רפואי וקבלות.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לקבל מימון לתוספי מזון.
 • בתנאים מסוימים ניתן לקבל מימון עבור ויטמינים אם הם רשומים כתרופה בתקנות הרוקחים ונרכשו בהוראת הרופא כטיפול רפואי במחלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים