בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים למימון תרופות שהם רוכשים לפי מרשם רפואי
להורים שכולים משולם סכום קבוע למימון תרופות כחלק מהתגמול החודשי, אך ניתן לקבל תוספת אם התרופות עלו בפועל יותר

תקציר

שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים למימון תרופות שרכשו לפי מרשם רפואי בבתי מרקחת של קופות החולים ובבתי מרקחת שבהסדר עם קופת החולים.

 • ניתן לקבל החזר על תרופת מרשם שנרכשה בבית מרקחת פרטי אם היא לא ממומנת על-ידי קופת החולים.
 • הורים שכולים מקבלים כחלק מהתגמול החודשי סכום קבוע עבור תרופות שמפורט בתלוש בסעיף "גילום". אם התרופות עלו יותר, ההורים זכאים לקבל את ההפרש.

היקף הסיוע

 • ניתן לקבל מימון עבור:
  • תרופות מרשם קבועות לטיפול במחלות כרוניות או במחלות ממושכות.
  • תרופת מרשם לא קבועה שעלתה מעל 26 ₪.
 • הורים שכולים ששילמו בחודש מסוים עבור תרופות יותר מהסכום שמגולם בתגמול החודשי (254 ₪ נכון ל-2024) יוכלו לקבל את ההפרש, בניכוי השתתפות עצמית.

מי זכאי?

 • הורים שכולים ובני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של מי שנספו בפעולת איבה.
 • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה.
שימו לב

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות עם אישור רפואי וקבלות למחלקת נפגעי איבה בסניף המטפל כדי לקבל החזר.
 • אם התרופה נרכשה בבית מרקחת פרטי, יש להגיש אישור מקופת החולים כי התרופה לא ממומנת על-ידה.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לקבל מימון לתוספי מזון.
 • בתנאים מסוימים ניתן לקבל מימון עבור ויטמינים אם הם רשומים כתרופה בתקנות הרוקחים ונרכשו בהוראת הרופא כטיפול רפואי במחלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים