הקדמה:

בני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה זכאים למימון תרופות על-פי מרשם רפואי
מימון התרופות לאלמנה או לאלמן יהיה בגובה הסכום ששולם בפועל
מימון התרופות להורים שכולים הוא סכום קבוע המשולם ישירות לקצבה, אך הם זכאים לקבל תוספת אם בפועל עלות התרופות גבוהה מסכום זה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה זכאים למימון תרופות על-פי מרשם רפואי.

  • אלמן, אלמנה שהם חולים כרוניים או סובלים ממחלות ממושכות, זכאים למלוא המימון לתרופות הנרכשות בבית מרקחת פרטי או בקופות חולים, על פי מרשם רפואי.
  • הורים שכולים זכאים אוטומטית לסכום קבוע המשולם ישירות לקצבה החודשית. אם עלות התרופות גבוהה מסכום זה, הם זכאים לקבל את ההפרש.

מי זכאי?

  • אלמן או אלמנה של מי שנספה בפעולת איבה.
  • הורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
  • במקרים שבהם נרכשות התרופות בבתי מרקחת פרטיים, המימון יינתן עם הצגת אישור, שהתרופה אינה ממומנת על ידי קופת חולים.
  • הסיוע במימון תרופות להורים שכולים נכלל בסכום הקצבה החודשית (סכום זה מפורט בתלוש החודשי של התגמול). הורים שהוצאתם השנתית על תרופות גבוהה מהסכום שנקבע, יוכלו לקבל החזר על סכום ההפרש, על בסיס אישור רפואי וקבלות שיגישו לפקיד השיקום.

חשוב לדעת

  • תוספי מזון וויטמינים אינם נחשבים לתרופה, אלא אם כן הוויטמינים נרכשו בהוראת הרופא המטפל כטיפול רפואי במחלה ובתנאים מסוימים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים