ילדים עם צרכים מיוחדים בגיל בית הספר עשויים להשתלב בחינוך הרגיל באמצעות כיתות מסוגים שונים
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


כיתה רגילה + הדרכה

 • הילד בעל הצרכים המיוחדים משולב לגמרי בכיתה רגילה ומקבל את כל העזרה הנדרשת לו על-ידי המורה בתוך כיתתו.
 • המורה נתמכת על-ידי הדרכה מקצועית של מורים מומחים בתחומי הקושי של הילד. למשל, אם הילד מתקשה בחשבון, המורה תקבל הדרכה ממורה מומחית לקשיים בחשבון.

כיתה רגילה + מורה משלבת

 • בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ישנן מורות משלבות (מורה בעלת הכשרה לחינוך מיוחד) המסייעות לתלמידים המשולבים בכיתה רגילה (מסגרת מקבילה לגן רגיל + גננת שי"ח).
 • במרבית המקרים, למורה המשלבת ישנה כיתה קטנה בה היא מטפלת בילדים המתקשים בצורה יחידנית או בקבוצות קטנות. במקרים אחרים המורה נכנסת לסייע בכיתה הגדולה.
 • ההפניה למורה משלבת נעשית על-ידי המלצת פסיכולוג ואבחון דידקטי הנערך על-ידי המורה המשלבת.

כיתה רגילה + מרכז לימודי

 • מרכז לימודי הוא מסגרת בבית הספר, המרכזת במקום אחד משאבים המסייעים לתלמידים מתקשים (ציוד, חומרים ומורים).
 • במרכז הלימודי מטפלים בכל התלמידים הזקוקים לסיוע, זמני או מתמשך - בכל מקצוע.
 • ניתן לקבל את הסיוע עם הפניה והמלצה של פסיכולוג, וכן ללא הפניה מיוחדת.

כיתה משולבת

 • כמו בגן משולב, גם כאן מדובר בכיתה רגילה שבה שליש מהתלמידים הינם בעלי צרכים מיוחדים קלים.
 • מספר התלמידים מוגבל ל-24, כאשר שתי מורות - מורה רגילה ומורה לחינוך מיוחד, מלמדות יחד את כל התלמידים בכיתה.
 • גם בכיתה המשולבת, אמורה להינתן תגבור באמצעות מטפלים פרא-רפואיים.
 • ההפניה לכיתה משולבת נעשית באמצעות ועדת השמה או ועדת שילוב.

כיתה מקדמת

 • הכיתה המקדמת היא כיתה "סגורה" לחינוך מיוחד בתוך בית ספר רגיל.
 • במסגרת זו, הילד בעל הצרכים המיוחדים לומד כל הזמן (או רוב הזמן) בכיתה המיוחדת, כאשר נוכחותו בסמוך לילדים רגילים מאפשרת שילוב חברתי עימם.
 • במסגרות אלו ניתן לשלב חלקית בכיתה רגילה ילד שמצליח יחסית במקצוע מסוים. במקרה שהניסיון עולה יפה, ניתן להגביר בהדרגה את שעות השילוב עד שילובו המלא בכיתה הרגילה.
 • ההפניה לכיתה מקדמת נעשית באמצעות ועדת השמה.

מי זכאי?

 • ילדים שללא תוספת לימוד של מורים המתמחים בחינוך מיוחד, טיפולים מיוחדים ו/או עזרים מסייעים - לא יוכלו להשתלב בחינוך הרגיל.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים