הקדמה:

ילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הגן עשויים להשתלב בגנים עם ילדים רגילים
כדי לקבל תגבור של גננת שי"ח בגן רגיל, יש לעבור ועדת שילוב
כדי להגיע לגן משולב, יש לעבור ועדת השמה
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


שימו לב
ב-01.01.2019 נכנס לתוקף תיקון בחוק חינוך מיוחד שהחיל שינויים בהליך קביעת הזכאות וסל השירותים לתלמידים עם צרכים מיוחדים
 • בהתאם לתיקון, קביעת הזכאות של תלמידים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תעשה על-ידי ועדות זכאות ואפיון במקום ועדות ההשמה, כאשר ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם (כולל האפשרות לשילוב בחינוך הרגיל).
 • כמו כן, צוות רב-מקצועי במוסדות החינוך מחליף את ועדות השילוב שפעלו לפני כן.
 • בשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) השינוי יושם ברשויות המקומיות במחוז צפון (לרשימת הרשויות).
 • בשנת הלימודים תש"פ (2019-2020) התיקון יוחל בכל הארץ.

גן רגיל + גננת שי"ח (גננת שילוב)

 • בגיל הגן, ילדים רבים עם צרכים מיוחדים משתלבים באופן מלא בגן רגיל.
 • חלק מאותם ילדים יכולים לקבל תגבור בעזרת גננת שי"ח (גננת שילוב), לשם כך יש צורך לעבור ועדת שילוב.
 • זכאותו של ילד שעבר ועדת שילוב נשמרת לתקופה של עד שלוש שנים באותה מסגרת חינוכית.
 • במעבר מגן חובה לכיתה א', יש לקיים ועדת שילוב נוספת.

גן משולב

 • זהו גן רגיל שבו 2/3 מהילדים הם ילדים רגילים, ושליש מהם בעלי מגבלות קלות בלבד - ילדים מעוכבי התפתחות או שפה, או בעלי לקות חושית (ראייה/שמיעה).
 • מספר הילדים בגן משולב מוגבל ל- 24 ועובדות בו שתי גננות: גננת אם (מנהלת הגן) וגננת לחינוך מיוחד, העובדות כצוות עם כל הילדים.
 • בנוסף, ניתן תגבור באמצעות מטפלים פרא-רפואיים (קלינאית תקשורת, פיזיותרפיסטית, מרפאה בעיסוק וכו').
 • כדי להגיע לגן משולב, יש צורך לעבור ועדת השמה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים