מספר ימי השמ"פ המרבי נקבע בהתאם לאוכלוסיות החיילים השונות
מספר ימי השמ"פ הרצוף לא יעלה על 36 ימים לכלל המטרות, ולא יעלה על 25 ימים לתעסוקה מבצעית
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

מספר ימי השמ"פ המרבי נקבע בהתאם לאוכלוסיות החיילים השונות. בנוסף, קיימת מגבלה על מספר ימי השמ"פ שניתן לבצע ברצף.

המספר המרבי של ימי שמ"פ

אוכלוסייה שירות מילואים פעיל שנתי שירות מילואים פעיל תלת-שנתי המשך טיפול
קצין 42 ימים 84 ימים
מפקד שאינו קצין (מש"ק) 42 ימים 70 ימים
חוגר 42 ימים 54 ימים
 • רצף שירות המילואים הפעיל לא יעלה על 36 ימים לכלל המטרות (למעט תעסוקה מבצעית).
 • רצף שירות המילואים הפעיל לא יעלה על 25 ימים לתעסוקה מבצעית. ניתן להצמיד לתעסוקה מבצעית עד 4 ימי אימון.
 • ראש אכ"א יכול לאשר הארכה של רצף שירות המילואים:
  • בתעסוקה מבצעית - רשאי ראש אכ"א לאשר להצמיד ימי אימון נוספים, בתנאי שמשך השירות הרצוף לא יעלה על 36 ימים, ומתוכם משך התעסוקה המבצעית לא יעלה על 25 ימים.
  • בשאר המקרים - ראש אכ"א רשאי לאשר הארכה של רצף השירות עד ל-42 ימים.

שוטרים, סוהרים, כבאי אש, אנשי משמר הגבול, אנשי משמר הכנסת ואזרחים עובדי צה"ל

 • שוטרים, סוהרים, כבאי אש, אנשי משמר הגבול, אנשי משמר הכנסת ואזרחים עובדי צה"ל (שאינם מוצבים ביחידה קרבית) - 14 ימים בתוספת יום שירות חד-יומי נוסף.

תלמידי מכינה וסטודנטים

 • תלמידי מכינה וכן לסטודנטים לווטרינריה בשנת הלימודים הרביעית - 12 ימי מילואים בשנת לימודים אקדמית.
 • ליתר מגמות הלימוד - 21 ימי מילואים בשנת לימודים אקדמאית.
 • חייל מילואים שהינו סטודנט לא ייקרא לשירות מילואים פעיל שמשכו ארבעה ימים ומעלה יותר מפעם אחת במהלך סמסטר.
 • התנדבות לשירות מילואים מעבר לתקופות נוספות ייעשה באישור הגורם המוסמך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים