הקדמה:

מספר ימי השמ"פ המרבי נקבע בהתאם לאוכלוסיות החיילים השונות
מספר ימי השמ"פ הרצוף לא יעלה על 36 ימים לכלל המטרות, ולא יעלה על 25 ימים לתעסוקה מבצעית
אתר מילואים של אכ"א


מספר ימי השמ"פ המרבי נקבע בהתאם לאוכלוסיות החיילים השונות. בנוסף, קיימת מגבלה על מספר ימי השמ"פ שניתן לבצע ברצף.

המספר המרבי של ימי שמ"פ

אוכלוסיה שירות מילואים פעיל שנתי שירות מילואים פעיל תלת-שנתי המשך טיפול
קצין 42 ימים 84 ימים
מפקד שאינו קצין (מש"ק) 42 ימים 70 ימים
חוגר 42 ימים 54 ימים
  • רצף שירות המילואים הפעיל לא יעלה על 36 ימים לכלל המטרות (למעט תעסוקה מבצעית).
  • רצף שירות המילואים הפעיל לא יעלה על 25 ימים לתעסוקה מבצעית.
  • ראש אכ"א יכול לאשר הארכת רצף השמ"פ, לפרטים נוספים ראו מידעון למשרתי המילואים לשנת 2015.

שוטרים, סוהרים, כבאי אש, אנשי משמר הגבול, אנשי משמר הכנסת ואזרחים עובדי צה"ל

  • שוטרים, סוהרים, כבאי אש, אנשי משמר הגבול, אנשי משמר הכנסת ואזרחים עובדי צה"ל (שאינם מוצבים ביחידה קרבית) - 14 ימים בתוספת יום שירות חד-יומי נוסף.

תלמידי מכינה וסטודנטים

  • תלמידי מכינה וכן לסטודנטים לווטרינריה בשנת הלימודים הרביעית - 12 ימי מילואים בשנת לימודים אקדמית.
  • ליתר מגמות הלימוד - 21 ימי מילואים בשנת לימודים אקדמאית.
  • חייל מילואים שהינו סטודנט לא ייקרא לשירות מילואים פעיל שמשכו ארבעה ימים ומעלה יותר מפעם אחת במהלך סמסטר.
  • התנדבות לשירות מילואים מעבר לתקופות נוספות ייעשה באישור הגורם המוסמך, לפרטים נוספים ראו מידעון למשרתי המילואים לשנת 2015.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים