הקדמה:

נפגעי פעולות איבה זכאים למענק הבראה שנתי
מספר ימי ההבראה נקבעים בהתאם לדרגת הנכות וסוג הפגיעה
המענק מחושב על בסיס שווי יום הבראה של עובדי מדינה - 429 ₪ (נכון לשנת 2021)
נכה כרוני המאושפז בבית חולים או במוסד טיפולי אחר אינו זכאי למענק הבראה


נפגעי פעולות איבה זכאים למענק הבראה המחושב על בסיס שווי יום הבראה הניתן לעובדי מדינה - 429 ₪ (נכון לשנת 2021).

 • מספר ימי ההבראה נקבעים על פי דרגת הנכות וסוג הפגיעה.
 • נכה כרוני המאושפז בבית חולים או במוסד טיפולי אחר אינו זכאי למענק הבראה.

מי זכאי?

 • הזכאות למענק הבראה שנתי נקבעת על פי דרגת הנכות, סוג הפגיעה וקריטריונים נוספים.
  • דרגת נכות 30% עד 39% - שלושה ימי הבראה.
  • דרגת נכות 40% עד 49% - חמישה ימי הבראה.
  • נכה בדרגת נכות 10% עד 49%, המתקיים מתגמול מיוחד במשך שנה רצופה לפחות, זכאי לשבעה ימי הבראה.
  • דרגת נכות 50% עד 99% - 11 ימי הבראה.

נכים הזכאים גם למימון הבראה עבור מלווה

 • דרגת נכות 100% - 11 ימי הבראה (לנכה ולאדם המלווה אותו) - סה"כ 22 ימי הבראה.
 • דרגת נכות 100% בסוגי הפגיעה: פרפלגיה; המיפלגיה; קוודרופלגיה; עיוורון או פגיעה בשתי הידיים - 14 ימי הבראה (לנכה ולמלווה) - סה"כ 28 ימי הבראה.
 • דרגת נכות 100% מיוחדת בכל סוגי הפגיעה - 14 ימי הבראה (לנכה ולמלווה) - סה"כ 28 ימי הבראה.
 • דרגת נכות 50% לפחות על רגל ועל יד, כל איבר בנפרד, בגין אובדן תפקוד מוחלט על סעיף פגיעה אחד (ולא סיכום מספר פגיעות על אותו איבר) - 14 ימי הבראה (לנכה ולמלווה) - סה"כ 28 ימי הבראה.

נכים הזכאים לתוספת ימי הבראה

 • נכים המפורטים להלן זכאים לשבעה ימי הבראה נוספים להם ולמלווה (כלומר 14 ימי הבראה) בנוסף לימי ההבראה שהם זכאים להם לפי הקריטריונים שפורטו למעלה. (מספר ימי ההבראה הכולל שלהם הם זכאים הוא 42 ימים):
  • עיוור בן 50 שנה ויותר, בדרגת נכות 100% ויותר.
  • נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת בסוגי הפגיעה הבאים: משותקים בשתי הרגליים (פרפלגיה; טריפלגיה; קוודרופלגיה); קטועי שתי רגליים; קטועי שתי ידיים וקטועי רגל אחת הפגועים ברגל שנייה.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק משולם מדי שנה עם תגמול חודש יוני.

חשוב לדעת

 • נכה כרוני המאושפז בבית חולים או במוסד טיפולי אחר אינו זכאי למענק הבראה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים