מענק השכלה לבני/בנות ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים, המקבלים תגמול ממשרד האוצר, זכאים למענק השכלה על-תיכונית עבור ילדיהם.
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים, המקבלים תגמול ממשרד האוצר, זכאים למענק השכלה על-תיכונית עבור ילדיהם.

מי זכאי?

  • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים, המקבלים תגמול ממשרד האוצר.
  • המענק הוא עבור ילדים שגילם אינו עולה על 30 שנה

תהליך מימוש הזכות

  • להורדת טופס הבקשה להשתתפות במענק לימודים לחץ כאן.
  • יש למלא את הטפס המתאים ולהעבירו לרשות לזכויות ניצולי השואה.
  • שימו לב: במידה והמוסד הלימודי לא עושה שימוש בטופס המצורף לעיל, יש לצרף את הקבלות המקוריות בלבד. לחלופין, ניתן לעשות שימוש באישורים על תשלום שבוצע באינטרנט.


ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים