הקדמה:

נפגעי פעולת איבה עם דרגת נכות בין 19% ל-89% זכאים למענק השתתפות בתשלום המס ששילמו על הכנסתם מעבודה
סכום המענק נע בין 246 ₪ ל-2,348 ₪, בהתאם לשיעור דרגת הנכות
מי שנקבעה להם נכות בשיעור של 90% ומעלה זכאים לפטור ממס הכנסה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולות איבה שנקבעה להם דרגת נכות בין 19% ל-89% זכאים למענק השתתפות בתשלום המס ששילמו על הכנסתם מעבודה בשנת המס הקודמת.

סכומי המענק

 • סכומי המענק נקבעים בהתאם לדרגת הנכות (כפי שהם נקבעים עבור נכי צה"ל בהוראת אגף שיקום נכים מס' 80.01):
  • למי שנקבעה דרגת נכות בשיעור שבין 19% ל-24% סכום המענק הוא 246 ₪.
  • למי שנקבעה דרגת נכות בשיעור שבין 25% ל-49% סכום המענק הוא 1,242 ₪.
  • למי שנקבעה דרגת נכות בשיעור שבין 50% ל-89% סכום המענק הוא 2,348 ₪.
שימו לב
נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור 90% ומעלה זכאים לפטור ממס הכנסה.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם דרגת נכות בשיעור שבין 19% ל-89%.
  2. הם עבדו בשנת המס הקודמת.
  3. מהכנסתם מהעבודה נוכה מס הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה בצירוף אישור על ניכוי מס מיגיעה אישית עבור שנת המס שהסתיימה, כגון:
  • תלוש שכר לחודש דצמבר של שנת המס שהסתיימה.
  • טופס 106 לשנת המס שהסתיימה (לשכירים).
  • שומת מס (לעצמאים).
 • מגישים את הבקשה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את הבקשה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • כמו כן, ניתן לסרוק את המסמכים ולשלוח אותם באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת


גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים