נפגעי פעולת איבה עם דרגת נכות בין 19% ל-89% זכאים למענק השתתפות בתשלום המס ששילמו על הכנסתם מעבודה
מי שנקבעה להם נכות בשיעור 90% ומעלה עשויים לקבל פטור ממס הכנסה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולות איבה שנקבעה להם דרגת נכות בין 19% ל-89% זכאים למענק השתתפות בתשלום המס ששילמו על הכנסתם מעבודה בשנת המס הקודמת.

 • סכום המענק נקבע בהתאם לדרגת הנכות.

סכומי המענק

סכומי המענק (נכון לשנת 2023)
דרגת הנכות סכום המענק
19% - 24% 264 ₪
25% - 49% 1,335 ₪
50% ומעלה 2,523 ₪
שימו לב
מי שנקבעה להם נכות בשיעור 90% ומעלה למשך 185 יום לפחות זכאים לפטור ממס הכנסה.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם דרגת נכות בשיעור שבין 19% ל-89%.
  2. הם עבדו בשנת המס הקודמת.
  3. מהכנסתם מהעבודה נוכה מס הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה בצירוף אישור על ניכוי מס מיגיעה אישית עבור שנת המס שהסתיימה, כגון:
  • תלוש שכר לחודש דצמבר של שנת המס שהסתיימה.
  • טופס 106 לשנת המס שהסתיימה (לשכירים).
  • שומת מס (לעצמאים).
 • מגישים את הבקשה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את הבקשה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • כמו כן, ניתן לסרוק את המסמכים ולשלוח אותם באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים