"שובר למעסיק" הוא מענק כספי שניתן למעסיקים שיקלטו לעבודה ויכשירו עובד לא מיומן, בתחומי עיסוק ספציפיים
גובה המענק תלוי בגובה שכר העובד שייקלט ומשך ההכשרה ונע בין 6,000 ₪ ל- 15,000 ₪
תחומי העיסוק/המקצוע והתנאים לקבלת השובר והמענק, מתפרסמים מעת לעת באתר שירות התעסוקה ("קול קורא")
שירות התעסוקה מסייע למעסיקים באיתור עובדים מתאימים
למידע נוסף ראו באתר שירות התעסוקה


שירות התעסוקה נותן מענק כספי למעסיקים שיקלטו עובדים חדשים, לא מיומנים, בתחומי עיסוק/מקצוע ספציפיים שיקבעו מעת לעת במסגרת מודעות "קול קורא" שיפורסמו מעת לעת באתר שירות התעסוקה.

 • מטרת המענק הכספי, המכונה "שובר למעסיק"- היא סבסוד עלויות ההכשרה ומתן תמרוץ למעסיק ולעובד החדש.
 • שירות התעסוקה מסייע למעסיקים באיתור עובדים מתאימים.

מי זכאי?

 • מעסיק שקולט ומכשיר עובד חדש בהתאם לתנאים המפורסמים מעת לעת במסגרת "קול קורא" לתחום עיסוק/מקצוע ספציפי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להכנס לאתר האינטרנט של שירות התעסוקה ולאתר "קול קורא" לעיסוקים/מקצועות מסוימים והתנאים לקבלת המענק.
 • יש להגיש בקשה למענק באמצעות טופס מתאים (נספח ב'- עמ' 13), ולמלא אחר התנאים וההנחיות שב"קול הקורא".
 • נציג מטעם שירות התעסוקה ייצור קשר עם המעסיק לפתיחת הזמנה לעובדים ולמתן הסברים על המשך התהליך.
 • שירות התעסוקה יבחן את הבקשות שיוגשו, יחליט על המעסיקים שיזכו ויודיע להם על זכייתם.
 • לשכות שירות התעסוקה יאתרו מועמדים מתאימים ויפנו אותם לראיונות עם המעסיק (בעדיפות במסגרת ימי ראיונות מרוכזים).
  • מעסיק יכול לשלוח לשירות התעסוקה מועמדים חדשים לעבודה שהוא איתר.
 • המעסיק יחליט מי מהמועמדים ייקלט לעבודה והמועמד שייקלט יעבור הכשרה, תוך כדי עבודה, על ידי אחד מהעובדים הוותיקים שיוגדר כ"חונך".
 • בתום חודש ההעסקה הראשון, על המעסיק להגיש לשירות התעסוקה טופס בקשה למימוש שובר/מענק + צילום תלוש המשכורת של העובד החדש.
  • בכל סיום חודש עבודה נוסף של העובד, לצורך קבלת פעימת סיוע נוספת, על המעסיק להגיש שוב את צילום טופס הבקשה וצילום תלוש משכורת עדכני.

סכומי המענק

 • ישנם שני מסלולי מענק (הסכומים נכונים לשנת 2018):
  • אם גובה השכר הניתן לעובד בתקופת ההכשרה נמוך מ-7,000 ₪ (ברוטו):
   • יינתן למעסיק מענק בגובה 1,500 ₪ לחודש, למשך 4 חודשים ובסה"כ 6,000 ₪.
   • במקביל, יינתן לעובד מענק בגובה 500 ₪ לחודש, למשך 6 חודשים ובסה"כ 3,000 ₪.
  • אם גובה השכר הניתן לעובד בתקופת ההכשרה גבוה מ-7,000 ₪ (ברוטו):
   • יינתן מענק רק למעסיק, בגובה 2,500 ₪ לחודש, למשך 6 חודשים ובסה"כ 15,000 ₪.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים