מדריך זה מפרט את חובותיו של המעסיק בעת גיוס עובדים וקבלתם לחברה
המדריך נועד לסייע בהתמודדות הראשונית עם הנושא, ואינו מקיף את כל המידע הקיים
מומלץ לקרוא גם את הערכים הספציפיים באתר, ובכל מקרה של ספק להתייעץ עם בעלי מקצוע, כגון: עורכי דין, יועצי מס, רואי חשבון או יועצי פנסיה
אי עמידה בדרישות החוק עשויה להיחשב לעבירה פלילית


מטרת המדריך: מדריך זה נועד לסייע במקרים שבהם העסק גדל, ויחד אתו - הצורך בקליטת עובדים חדשים. בחלק מהמקרים קליטת העובד היא תהליך קצר ואפילו מיידי, ובחלקם הוא כולל קבלת קורות חיים, ראיונות וכו'.
סוגי הארגונים שלהם הוא מיועד: עסקים קטנים ובינוניים, עמותות ושאר סוגי מלכ"רים
סוגי ארגונים שלהם הוא פחות רלוונטי: גופים ציבוריים, חברות גדולות, מעסיקי עובדים זרים, עוזרות בית וכו'.
מדריכים נלווים: מדריך למעסיק לניהול עובדים, מדריך למעסיק לסיום יחסי עבודה
חשוב: המדריך נועד לסייע בהתמודדות ראשונית עם הנושא, ואינו מקיף את כל המידע הקיים. מומלץ לקרוא גם את הערכים הספציפיים ובכל מקרה של ספק להתייעץ עם בעלי מקצוע כגון עורכי דין, יועצי מס, רואי חשבון או יועצי פנסיה.
אזהרה
הליך העסקת עובדים צריך להתנהל על פי החוק

מיון עובדים

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם האיסור על אפליית עובדים חל גם לפני ההעסקה, ובזמן תהליך הקבלה לעבודה?
 • כן. למעסיק אסור להפלות עובדים על רקע: מין, נטייה מינית, מעמד אישי, היריון, הפריה חוץ גופית, טיפולי פוריות, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה או שירות מילואים, בשלב מיון העובדים וההחלטה אם לקבלם, וגם בשלבים מאוחרים יותר של העבודה.
 • אפליה אסורה של עובד/ת מהווה עבירה פלילית, ובמקרה של אפליה ניתן להטיל על המעסיק קנס.
האם מותר למעסיק לסרב לקבל לעבודה עובד שאינו מוכן לעבוד בשבת או בחג?
 • למעסיק אסור להפלות עובד בקבלה לעבודה ולסרב לקבלו לעבודה רק בשל כך שהודיע עם קבלתו לעבודה כי הוא אינו מסכים לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג.
איסור אפליה בקבלת עובד לעבודה בשל סירובו לעבוד ביום המנוחה השבועי או בחג עובד שמעסיקו דורש ממנו (או מודיע לו על כוונתו לדרוש ממנו) לעבוד בימי המנוחה השבועית או בחג, רשאי להודיע למעסיק שהוא אינו מסכים לעבוד בימים אלה.
האם יש מגבלות בחוק על פרסום משרה חדשה בעיתונות או באינטרנט?
 • מעסיק המפרסם מודעת "דרושים" חייב לפרסם אותה בלשון זכר ובלשון נקבה.
 • על המעסיק להימנע בנוסח המודעה מקביעת תנאים לא ענייניים המהווים למעשה אפליה אסורה. לדוגמה: דרישה לשירות צבאי, אם היא אינה נדרשת לעבודה, עשויה להוות אפליה על רקע לאום (כלפי ערבים), או על רקע דת (כלפי חרדים).
 • על המעסיק לוודא שיש קשר ישיר בין הדרישות האמיתיות הנדרשות לביצוע התפקיד, לבין הדרישות המצוינות במודעה.
 • כמעסיקים יכולות להיות לכם העדפות אישיות אבל אסור להכניס אותן כדרישות מקדמיות.
 • דוגמה: משרד עו"ד אינו יכול לפרסם מודעת דרושים הפונה רק לגברים, שכן לעבודת עריכת הדין אין היבט מגדרי.
 • מותר למעסיק להעדיף עובד אחד על פני עובד אחר משיקולים ענייניים הקשורים לתפקיד, כגון: כישורים, יכולות מקצועיות וכדומה.
מאלו שאלות רצוי להימנע כשאתם מראיינים עובדים?
 • יש שאלות העלולות להצביע על שיקולים מפלים בקבלת מועמד/ת לעבודה.
 • לשאלות אלה יש משקל ראייתי כנגד המעסיק, אם תעלה נגדו טענה בדבר אפליה אסורה בקבלה לעבודה.
 • מעסיק רשאי לשאול מועמד שאלות הקשורות למוגבלותו, רק אם מטרת השאלה היא לאפשר איוש של תפקידים לצורך מתן ייצוג הולם או להבין מהן ההתאמות הדרושות למועמד.
 • בית הדין עשוי לחייב מעסיק לשלם פיצוי כספי למועמד לעבודה, שנשאל מהו גילו, גם אם לא נגרם לו שום נזק, וגם אם לשאלה לא היתה שום השפעה על ההחלטה אם לקבל אותו לעבודה.
דוגמאות לשאלות שיכולות להיתפס כמצביעות על אפליה בניגוד לחוק:
 • האם את בהיריון? האם את מתכננת להיכנס להיריון בקרוב?
 • כמה ילדים יש לך? באיזה גיל?
 • כמה ימי מילואים אתה עושה בשנה?
 • האם אתה מוסלמי או נוצרי?
 • אתה נשוי? יש לך חברה? אתה חי עם בן זוג?
האם אפשר לדרוש ממועמד/ת לעבודה להציג בפני המעסיק כל מידע או מסמך?
 • למעסיק אסור לדרוש מעובד או ממועמד לעבודה מידע על הפרופיל הצבאי שלו.
 • אסור למעסיק לדרוש מאדם מידע מפליל על עצמו, למשל תדפיס מהמרשם הפלילי (למעט מקרים חריגים).
 • מצד שני, המעסיק יכול לדרוש מעובד או ממועמד לעבודה להצהיר כי אין לו רישום פלילי.
האם המעסיק חייב להודיע למועמד לעבודה על תוצאות הליך המיון?
 • רק אם יש בעסק יותר מ-25 עובדים, יש לעדכן את המועמדים לגבי סטטוס המיון, ובמיוחד לגבי דחיית מועמדותם.
 • החובה חלה רק על מועמד למשרה שנמשכת יותר מ-30 ימים.
 • החובה לעדכן היא רק כלפי מועמד שעבר ראיון או בחינה לעבודה. אין חובה לעדכן מועמד שהגיש קורות חיים או הציע את מועמדותו בדרך אחרת ולא זומן לראיון או לבחינה.
 • אם אתה מעסיק בענף ההסעדה, אינך חייב לעדכן את המועמדים לעבודה.
האם מותר לדרוש ממועמד לעבודה תשלום כלשהו כתנאי לקבלתו לעבודה?
 • למעסיק אסור לקבל כסף או רכוש כלשהו ממועמד לעבודה כתנאי לקבלתו לעבודה.
 • מעסיק שדורש ממועמד לעבודה סכום כסף או נכס כלשהו כדי להתקבל לעבודה, עשוי להיתבע בבית הדין לעבודה.
 • בית הדין לעבודה יכול לחייב את המעסיק בתשלום פיצויים, אפילו אם למועמד לא נגרם כל נזק.
האם אתם שוקלים לקבל לעבודה אנשים עם מוגבלויות?
 • למעסיק אסור להפלות מועמדים לעבודה בשל היותם אנשים עם מוגבלויות, כל עוד הם כשירים לבצע את עבודתם.
 • יתרה מכך, מעסיק שמועסקים אצלו לפחות 25 עובדים, חייב לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיו.
 • מי שמעסיק אדם עם מוגבלות (כולל מעסיק שקולט עובדים חדשים עם מוגבלויות כדי לעמוד בחובת הייצוג ההולם), מחויב לבצע במקום העבודה התאמות לצרכיו של העובד כדי לאפשר את העסקתו.
 • המדינה משתתפת במימון התאמות שמבצע מעסיק לצורך ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות.
האם שירות התעסוקה מסייע למעסיקים בהליכי איתור וגיוס עובדים?
 • שירות התעסוקה מעניק שירותים שונים למעסיקים.

הצעת עבודה וחוזה עם קבלת העובד לעבודה

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם המעסיק חייב ליידע את העובד על תנאי העסקתו?
 • כן. המעסיק חייב למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי העסקתו לא יאוחר מחודש ימים מתחילת העבודה.
 • ראו דוגמא של טופס הודעה על תנאי עבודה באתר משרד העבודה.
 • מעסיק שהפר את החובה למסור הודעה לעובד על תנאי העבודה חשוף לקנס אזרחי, קנס פלילי או קנס בהליך מינהלי.
 • בנוסף, אי מסירת הודעה כאמור הופכת את נטל הראיה לחובת המעסיק, כאשר מתגלה סכסוך הקשור לאחד מהנושאים שהיו אמורים להופיע בהודעה (לדוגמה: גובה השכר או שעות העבודה).
האם חלה עליך חובה לחתום על חוזה עבודה עם העובד?
 • המעסיק יכול, אך לא חייב, לחתום עם העובד על חוזה עבודה אישי. בכל מקרה הוא חייב למסור לעובד הודעה על תנאי העבודה.
 • אסור לחוזה האישי לגרוע מזכויותיו של העובד על פי החוק או על פי הסכמים קיבוציים רלוונטיים.
 • מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בהסכם עבודה המפרט את תנאי העסקת העובד, בשפה המובנת לעובד. אי חתימה על הסכם עבודה עם עובד זר היא עבירה פלילית.
האם החוק מטיל הגבלות כלשהן לגבי השכר של העובד?
 • למעסיק אסור לשלם לעובד שכר הנמוך משכר המינימום
 • עובדים ועובדות המועסקים אצל אותו מעסיק בעבודה זהה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה.
 • שימו לב שבשכר מינימום אסור לכלול רכיבים ותוספות, כגון: הוצאות נסיעה, תוספת ותק וכיו"ב. תוספות אלה יש לשלם בנוסף לשכר המינימום.
האם כדאי למעסיק לקבוע בחוזה העבודה את לוח החגים של העובד לפי דתו?
 • אם העובד הוא בן דת שונה מזו של עובדים אחרים, זה עשוי במקרים מסוימים להוריד את עלויות ההעסקה.
 • דוגמה: העסקת עובד שאינו יהודי במהלך השבת אינה מחייבת תשלום עבור עבודה ביום המנוחה.
גמול עבור העסקה במנוחה השבועית
האם ניתן להגביל בחוזה העבודה את זכותו של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר במהלך עבודתו אצלך או לאחר סיום עבודתו אצלך?
 • ככלל, אסור למעסיק להגביל את זכותו של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר לאחר סיום תקופת עבודתו.
 • בנסיבות מסוימות עשוי בית הדין לעבודה לאשר חוזה עבודה המגביל את האפשרות של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר.
 • במקרים מסוימים ניתן להגביל את זכותו של עובד לעבוד אצל מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית, ולא רק לאחר סיום עבודתו.

רישום מסודר של העובדים

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם נתת לעובד למלא את טופס הרישום במס הכנסה - טופס 101?
 • עליך לתת לעובד למלא טופס 101 לצורך רישום במס הכנסה.
 • חשוב שהעובד ימלא בטופס פרטים מלאים בנוגע להשכלה, מספר ילדים, נכות, מקום מגורים וכו'.
 • מידע מלא ומהימן יכול להקנות לעובד נקודות זיכוי והנחה במס הכנסה, ובכך להפוך אותו לעובד מרוצה יותר.
אם העובד עובד ביותר ממקום עבודה אחד, כדאי להמליץ לו על:
רישום בביטוח לאומי
 • על המעסיק להעביר מדי חודש דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדיו למוסד לביטוח לאומי - עד 15 בכל חודש, עבור החודש הקודם.
 • המעסיק מנכה חלק מהסכום משכרו של העובד.
 • כדאי להמליץ לעובד על תיאום ביטוח לאומי אם הוא עובד ביותר ממקום עבודה אחד.
 • עובד זר אינו זכאי לביטוח בריאות ממלכתי ולכן חובה על המעסיק לרכוש על חשבונו פוליסת ביטוח רפואי עבור העובד.
ביטוח פנסיוני לעובד שכבר מבוטח
 • קיימת חובה לבטח עובד בביטוח פנסיוני.
 • מועד תחילת הביטוח תלוי בשאלה אם בעת קבלתו לעבודה העובד היה כבר מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו או לא, ולכן חשוב עם תחילת עבודתו של העובד לבדוק אם הוא כבר מבוטח.
 • חלק מהכספים שמפריש המעסיק לביטוח הפנסיוני מהווים מעין "מקדמה" על חשבון חלק מפיצויי הפיטורים, ולרוב כספים אלה יועברו לעובד גם במקרה של התפטרות.
 • מעסיק יכול להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים של העובד מדי חודש לביטוח הפנסיוני ובכך לפטור את עצמו מתשלום פיצויי פיטורים בעת פיטורים, ובמקרה כזה עליו להודיע על כך מראש לעובד.
 • על המעסיק לבדוק מול העובד באיזה ביטוח פנסיוני הוא מעוניין ואצל איזה גוף פנסיוני ספציפי הוא רוצה לנהל את הביטוח.
האם חובה להפריש כספים לעובד לקרן השתלמות?
 • הפרשת המעסיק לקרן השתלמות אינה מחויבת על פי חוק.
 • קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה במגזרים שונים, המחייבים מעסיקים להפריש לקרן השתלמות, לדוגמה: עובדי שמירה ואבטחה, עובדי חברות ניקיון, עובדי הוראה ובמקרים מסוימים גם עובדי קבלן.

הכשרה ראשונית

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם יש לשלם שכר מלא בתקופת הכשרה?
 • כן. תקופת התלמדות, הכשרה מקצועית או תקופת המתנה במקום העבודה נחשבות כתקופת עבודה ועל המעסיק לשלם עבור תקופה זו לפחות את שכר המינימום.
 • המעסיק חייב לשלם לפחות שכר מינימום עבור תקופות אלה, אפילו אם החליט שלא להעסיק את העובד לאחר "תקופת הניסיון".
 • עובד אינו רשאי לוותר על שכר או על שכר מינימום בתקופות אלה, ולכן המעסיק חייב לשלם גם אם העובד הסכים להגיע לתקופת ניסיון/השתלמות ללא שכר.
האם אפשר לנכות משכרו של עובד תשלומים עבור הכשרה שלה הוא נדרש לצורך מילוי תפקידו?
 • ככלל אסור לחייב עובד בתשלום על הכשרה שהוא נדרש לה לצורך מילוי תפקידו.
 • אם עובד התפטר לפני תום התקופה שהתחייב לה בחוזה, ניתן לעתים לנכות מסכומים שמגיעים לו את החזר הוצאות ההכשרה.
 • כאשר מדובר בעובד קבלן (כוח אדם) המועסק במגזר הציבורי, מותר לחברת כוח האדם לגבות תשלום עבור ההכשרה, וזאת רק אם מתקיימים התנאים הקבועים בתקנות. לא ניתן לגבות את עלות ההכשרה מעובד קבלן המועסק במגזר הפרטי.
האם ניתן לחייב עובד לעבוד תקופה מסוימת בגלל ההכשרה שניתנה לו?
 • מעסיק שמימן לעובד הכשרה מקצועית מיוחדת, רשאי, במקרים מסוימים, לדרוש מהעובד להתחייב לתקופת העסקה מינימלית.
 • במקרים אלה, אם העובד הפר את התחייבותו ועזב את העבודה לפני תום תקופת ההתחייבות, רשאי המעסיק לדרוש מהעובד את עלות ההכשרה.
האם ניתן לקבל סיוע/מענק עבור הכשרת עובדים?
 • כן. שירות התעסוקה ומשרד העבודה מציעים מענקים כספיים שניתנים למעסיקים שיקלטו לעבודה ויכשירו עובד לא מיומן, בתחומי עיסוק ספציפיים.
 • תחומי העיסוק/המקצוע והתנאים לקבלת השובר והמענק של שירות התעסוקה, מתפרסמים מעת לעת באתר שירות התעסוקה ("קול קורא").
 • שירות התעסוקה מסייע למעסיקים באיתור עובדים מתאימים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה.
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים.
משרד הכלכלה משרד הכלכלה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים