הקדמה:

נפגעי פעולות איבה בדרגת נכות 20% ויותר זכאים להחזר חלקי של מס הכנסה עבור שנת השומה האחרונה
גובה ההחזר נקבע בהתאם לדרגת הנכות
מי שנקבעה להם נכות בשיעור של למעלה מ-89% זכאים לפטור ממס הכנסה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולות איבה בדרגת נכות 20% ויותר זכאים להחזר חלקי של מס הכנסה עבור שנת השומה האחרונה.

מי זכאי?

  • נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 20% עד 89%, או בדרגת נכות 90% עד 99% על פגיעה אחת, בתנאי שהוא עובד וממשכורתו מנוכה מס הכנסה.

מי לא זכאי למענק?

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש בקשה בצירוף אחד מהמסמכים הבאים:
    • תלוש שכר לחודש דצמבר של שנת המס שהסתיימה.
    • טופס 106 לשנת המס שהסתיימה.
    • אישור מרשות המסים על תשלום מס מיגיעה אישית עבור שנת המס שהסתיימה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים