הקדמה:

נפגעי פעולות איבה בדרגת נכות 20% ויותר זכאים להחזר חלקי של מס הכנסה עבור שנת השומה האחרונה
גובה ההחזר נקבע בהתאם לדרגת הנכות
מי שנקבעה להם נכות בשיעור של למעלה מ-89% זכאים לפטור ממס הכנסה


נפגעי פעולות איבה בדרגת נכות 20% ויותר זכאים להחזר חלקי של מס הכנסה עבור שנת השומה האחרונה.

  • שיעור המענק נקבע בהתאם לדרגת הנכות, והוא אינו מחייב אישור ממס הכנסה על תשלום המס.
  • נפגעי פעולות איבה שנקבעה להם נכות בשיעור של למעלה מ-89% זכאים לפטור ממס הכנסה.

מי זכאי?

מי לא זכאי למענק?

תהליך מימוש הזכות

  • המענק משולם מדי שנה יחד עם תגמול חודש ינואר.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים