הקדמה:

ילדים הגדלים ללא הוריהם, שמלאו להם 6 או שימלאו להם 6-18 שנים במהלך שנת הלימודים, זכאים למענק בתחילת כל שנת לימודים, בהתאם לתנאים שיפורטו להלן
המענק הוא בסך 1,021 ש"ח לכל ילד (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק לימודים משולם עבור ילדים הגדלים ללא הוריהם, בהתאם לתנאים שיפורטו להלן.

 • החל משנת הלימודים תשע"ז (2016-2017) המענק משולם לילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 6-18 שנים במהלך שנת הלימודים.
 • המענק מועבר במהלך חודש אוגוסט, בסמוך לתחילת כל שנת לימודים, לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

 • נכון לשנת 2021, סכום המענק הוא 1,021 ש"ח לכל ילד.
 • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2020 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2003 ל-31.12.2014.
 • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2021 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2004 ל-31.12.2015.
 • לאיתור שיעורי המענק בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.


מי זכאי?

 • מי שבמשמורתו ילד שהוא אחד מאלה:
  • ילד שהתייתם משני הוריו.
  • ילד שלפחות אחד מהוריו הוא תושב ישראל והוא ננטש על-ידי שני הוריו, או ננטש על-ידי אחד מהוריו וההורה השני נעדר, או אינו מתגורר עמו ואינו ממלא באופן קבוע את חובותיו כהורה.
  • ילד שעלה לארץ ללא הוריו.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים