ילדים בגיל 18-6 שגדלים ללא הוריהם זכאים למענק בתחילת כל שנת לימודים, בהתאם לתנאים שיפורטו
סכום המענק עבור שנת הלימודים שמתחילה בספטמבר 2024 הוא 1,137 ₪ לכל ילד
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק לימודים משולם עבור ילדים הגדלים ללא הוריהם, בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • החל משנת הלימודים תשע"ז (2017-2016) המענק משולם לילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 18-6 שנים במהלך שנת הלימודים.
  • תלמידים שלומדים בכיתה א' או י"ב עשויים להיות זכאים למענק גם אם הם לא בטווח הגילים 18-6.
 • המענק מועבר במהלך חודש אוגוסט, בסמוך לתחילת כל שנת לימודים, לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

 • המענק לשנת הלימודים שמתחילה בספטמבר 2024 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2007 ל-31.12.2018.
 • סכום המענק עבור שנת הלימודים שמתחילה בספטמבר 2024 הוא 1,137 ₪ לכל ילד.
 • המענק לשנת הלימודים שהחלה בספטמבר 2023 שולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2006 ל-31.12.2017.
 • לאיתור סכומי המענק בשנים קודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
טיפ
אפשר להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי כדי לחשב את סכומי המענק למשפחות הזכאיות.

מי זכאי?

 • מי שבמשמורתם ילד/ה שעונה על אחד מאלה:
  • הילד/ה התייתמ/ה משני ההורים.
  • הילד/ה עלה/תה לארץ ללא ההורים.
  • לפחות אחד מהורי הילד/ה תושב ישראל ושני ההורים נטשו את הילד/ה, או שאחד מההורים נטש את הילד/ה וההורה השני נעדר או לא מתגורר עם הילד/ה ולא ממלא באופן קבוע את חובותיו כהורה.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק מועבר אוטומטית לחשבון הבנק שאליו מועברת קצבת הילדים, עד ל-10 באוגוסט שלפני תחילת שנת הלימודים.
 • מי שלא קיבלו את המענק במהלך חודש אוגוסט יפנו למחלקת ילדים בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.
 • אם הילדים לא נמצאים בטווח הגילים 18-6 והם לומדים בכיתה א' או י"ב, יש להעביר לסניף המוסד לביטוח לאומי אישור לימודים כדי שתיבדק הזכאות למענק.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים