מעסיק שהמשיך להעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) במשך 150 ימים לפחות ממועד חזרתה לעבודה, זכאי למענק חד-פעמי מהמוסד לביטוח לאומי
המענק יינתן עבור עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות בשנת 2021 ואילך
גובה המענק החד פעמי הנו 5,000 ₪
אסור למעסיק לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 150 ימים ממועד חזרתה לעבודה

החל משנת 2021, מעסיק שהמשיך להעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) במשך 150 ימים לפחות ממועד חזרתה לעבודה, זכאי למענק חד-פעמי בסכום של 5,000 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • למענק זכאי מעסיק שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. המעסיק העסיק את העובדת במשך 6 חודשים רצופים או יותר לפני ששהתה במקלט.
  2. העובדת שהתה בשנת 2021 ואילך במקלט באישור המחלקה לשירותים חברתיים או משרד הרווחה והיא הודיעה על כך למעסיק.
  3. המעסיק לא פיטר את העובדת בתקופת שהותה במקלט.
  4. המעסיק המשיך להעסיק את העובדת במשך 150 ימים רצופים לפחות לאחר שיצאה מהמקלט (מדובר בימים קלנדריים – כלומר כ-5 חודשי עבודה).

תהליך מימוש הזכות

 • על המעסיק למלא ולהגיש את טופס הבקשה למענק.
 • לטופס יש לצרף הצהרה של העובדת על שהייתה במקלט וכן אישור ממשרד הרווחה על שהייתה במקלט.
 • את הטופס יש לשלוח בדוא״ל לכתובת או בדואר לכתובת: ביטוח לאומי, תחום מילואים, המשרד ראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, מיקוד 919909.
 • ניתן להגיש את הטופס בכל מועד, גם עבור תקופה רטרואקטיבית.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה למיסוי מוניציפלי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
אתר יוזמות עתיד טשרניחובסקי 3, רמלה 050-7814416
אתר עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה רח' השרון 13, רעננה 09-7904723
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב
אתר עמותת תמך רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
אתר קרן שמש רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל

המוסד לביטוח לאומי

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים