הקדמה:

החל משנת 2021, מעסיק שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) במשך 150 ימים ממועד חזרתה לעבודה, זכאי בתום תקופת העסקתה למענק חד-פעמי מהמוסד לביטוח לאומי
גובה המענק החד פעמי הנו 5,000 ש"ח
ניתן יהיה להגיש תביעה לתשלום המענק החל מיום 24.06.2021
אסור למעסיק לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 150 ימים ממועד חזרתה לעבודה


החל משנת 2021, מעסיק שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) במשך 150 ימים לפחות ממועד חזרתה לעבודה, זכאי בתום תקופת העסקתה למענק חד-פעמי בסכום של 5,000 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי.

  • ניתן יהיה להגיש תביעה לתשלום המענק החל מיום 24.06.2021.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • התביעה תוגש החל מיום 24.06.2021 באמצעות טופס שיפורסם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
  • לטופס הבקשה יש לצרף הוכחות לכך שמתקיימים התנאים לקבלת המענק, בצירוף אישור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בדבר שהיית העובדת במקלט לנשים מוכות.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר יוזמות עתיד דרך מנחם בגין 53, תל אביב (קומה 1) ת.ד. 51249 מיקוד 6713812 2074*
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב
אתר קרן שמש רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

ארגוני סיוע בתחום הביטוח הפנסיוני

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה

גורמי ממשל

המוסד לביטוח לאומי

חקיקה ונהלים