מעסיק שהמשיך להעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) במשך 150 ימים לפחות ממועד חזרתה לעבודה, זכאי למענק חד-פעמי מהמוסד לביטוח לאומי
המענק יינתן עבור עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות בשנת 2021 ואילך
גובה המענק החד פעמי הנו 5,000 ₪
אסור למעסיק לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 150 ימים ממועד חזרתה לעבודה

החל משנת 2021, מעסיק שהמשיך להעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) במשך 150 ימים לפחות ממועד חזרתה לעבודה, זכאי למענק חד-פעמי בסכום של 5,000 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • למענק זכאי מעסיק שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. המעסיק העסיק את העובדת במשך 6 חודשים רצופים או יותר לפני ששהתה במקלט.
  2. העובדת שהתה בשנת 2021 ואילך במקלט באישור המחלקה לשירותים חברתיים או משרד הרווחה והיא הודיעה על כך למעסיק.
  3. המעסיק לא פיטר את העובדת בתקופת שהותה במקלט.
  4. המעסיק המשיך להעסיק את העובדת במשך 150 ימים רצופים לפחות לאחר שיצאה מהמקלט (מדובר בימים קלנדריים – כלומר כ-5 חודשי עבודה).

תהליך מימוש הזכות

 • על המעסיק למלא ולהגיש את טופס הבקשה למענק.
 • לטופס יש לצרף הצהרה של העובדת על שהייתה במקלט וכן אישור ממשרד הרווחה על שהייתה במקלט.
 • את הטופס יש לשלוח בדוא״ל לכתובת או בדואר לכתובת: ביטוח לאומי, תחום מילואים, המשרד ראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, מיקוד 919909.
 • ניתן להגיש את הטופס בכל מועד, גם עבור תקופה רטרואקטיבית.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ג'וינט ישראל - תבת אתר
הקליניקה למיסוי מוניציפלי אתר אוניברסיטת רייכמן, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
יוזמות עתיד אתר טשרניחובסקי 3, רמלה 050-7814416
עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה אתר רח' השרון 13, רעננה 09-7904723
עמותת חמישים פלוס-מינוס אתר רחוב שלונסקי 52, תל אביב
עמותת תמך אתר רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
קרן שמש אתר רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל

המוסד לביטוח לאומי

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים