הקדמה:

אסור למעסיק לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 90 ימים ממועד חזרתה לעבודה
ניתן לפטר עובדת במהלך תקופה זו אם ניתן היתר מהממונה על חוק עבודת נשים
במהלך התקופה המוגנת מפני פיטורים, אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות, אלא בהיתר ממשרד העבודה
עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית להיעדר מהעבודה למשך עד 6 חודשים, בהתאם לתנאי הזכאות
למידע נוסף ראו סעיף 9(ד) לחוק עבודת נשים


החוק אוסר על פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 90 ימים ממועד חזרתה לעבודה, אלא אם ניתן היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

  • ההיתר יינתן רק אם הפיטורים אינם קשורים לשהותה של העובדת במקלט לנשים נפגעות אלימות.
  • במהלך התקופה המוגנת מפני פיטורים, אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות, אלא בהיתר ממשרד העבודה
  • נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה ותביעה לבית הדין לעבודה.

מי זכאית?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • בנוסף, רשאית העובדת להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.בסמכות בית הדין לחייב את המעסיק להשיב את העובדת לעבודתה, או לפסוק לעובדת פיצוי כספי במקרה של פיטורים המנוגדים לחוק.
  • תביעה לבית הדין לעבודה בגין פיטורים או בגין מתן הודעת פיטורים לאישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות תהיה פטורה מתשלום אגרה.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים