הקדמה:

אסור למעסיק לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 150 ימים ממועד חזרתה לעבודה
ניתן לפטר עובדת במהלך תקופה זו אם ניתן היתר מהממונה על חוק עבודת נשים
במהלך התקופה המוגנת מפני פיטורים, אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות, אלא בהיתר מזרוע העבודה
החל משנת 2021, מעסיק שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות במשך 150 ימים לפחות ממועד חזרתה לעבודה, זכאי בתום תקופת העסקתה למענק חד-פעמי בסכום של 5,000 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי.
למידע נוסף ראו סעיף 9(ד) לחוק עבודת נשים


החוק אוסר על פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 150 ימים ממועד חזרתה לעבודה, אלא אם ניתן היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

  • עד ליום 24.12.2020 האיסור על פיטורי עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות חל במשך 90 ימים ממועד החזרה לעבודה. בתיקון מס' 26 לחוק עבודת נשים הוארך המועד מ 90 יום ל -150 יום.
  • ההיתר יינתן רק אם הפיטורים אינם קשורים לשהותה של העובדת במקלט לנשים נפגעות אלימות.
  • במהלך התקופה המוגנת מפני פיטורים, אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות, אלא בהיתר מזרוע העבודה
  • נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה ותביעה לבית הדין לעבודה.

מי זכאית?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • בנוסף, רשאית העובדת להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.בסמכות בית הדין לחייב את המעסיק להשיב את העובדת לעבודתה, או לפסוק לעובדת פיצוי כספי במקרה של פיטורים המנוגדים לחוק.
  • תביעה לבית הדין לעבודה בגין פיטורים או בגין מתן הודעת פיטורים לאישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות תהיה פטורה מתשלום אגרה.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים