למעסיק אסור לפטר עובדת ששוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 150 ימים מחזרתה לעבודה
אפשר לפטר עובדת בתקופה זו אם ניתן היתר מהממונה על חוק עבודת נשים
במהלך התקופה שמוגנת מפיטורים אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובדת, אלא בהיתר מהממונה
החל משנת 2021 מי שמעסיק במשך 150 ימים לפחות עובדת שחזרה לעבודה אחרי שיצאה מהמקלט זכאי למענק בסך 5,000 ₪


למעסיק אסור לפטר עובדת ששוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 150 ימים ממועד חזרתה לעבודה.

  • עד ל-24.12.2020 האיסור על פיטורי העובדת חל בתקופת השהייה במקלט ובמשך 90 ימים ממועד חזרתה לעבודה.
  • המעסיק יהיה רשאי לפטר את העובדת אם קיבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים. ההיתר יינתן רק אם הפיטורים לא קשורים לשהותה של העובדת במקלט לנשים נפגעות אלימות.
  • במהלך התקופה שמוגנת מפיטורים אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובדת, אלא בהיתר מהממונה על חוק עבודת נשים.
  • נגד מעסיק שמפר את ההוראות ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה ותביעה לבית הדין לעבודה.

מי זכאית?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • העובדת כם רשאית להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה. בית הדין מוסמך לחייב את המעסיק להחזיר את העובדת לעבודה, או לפסוק לעובדת פיצוי כספי כאשר הפיטורים מנוגדים לחוק.
  • תביעות לבית הדין לעבודה בגלל פיטורים או מתן הודעת פיטורים לנשים ששוהות במקלט לנשים נפגעות אלימות פטורות מתשלום אגרה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים