עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום במהלך שירות מילואים של בן זוגם או של השותף שלהם להורות על ילד משותף, עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי
המענק יינתן למי שהוצאו לחופשה ללא תשלום בין התאריכים 07.10.2023 - 31.12.2024
גובה המענק ייקבע בהתאם לגובה משכורתם ולא יותר מ- 49,020 ₪
למידע רשמי ראו הודעת הביטוח הלאומי

תקציר

 • בני הזוג של משרתי מילואים וכן שותפיהם להורות על ילד משותף (כגון: גרושים, שותפים להורות משותפת וכו') עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי אם הם הוצאו לחופשה ללא תשלום במהלך מלחמת חרבות ברזל.

מי זכאי?

 • עובדים שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. העובדים הם תושבי ישראל בני 18 לפחות;
  2. בן הזוג של העובד או שותפו להורות לילד משותף שגילו עד גיל 14, או לילד עם צרכים מיוחדים על גיל 21 נמצא במילואים של 21 ימים רצופים לפחות;
  3. העובדים הוצאו לחופשה ללא תשלום בין התאריכים 07.10.2023 - 31.12.2024 במהלך שירות המילואים של בן הזוג או של השותף להורות;
  4. אורך החופשה שאליה הוצאו העובדים היא לפחות 21 ימים רצופים במהלך שירות המילואים;
  5. העובדים הועסקו כשכירים ב-6 חודשים או יותר מתוך 18 החודשים שלפני היציאה לחופשה.

מי לא זכאי?

 • המענק לא יינתן למי שמקבל דמי אבטלה או דמי לידה.
 • יולדת שקיבלה מקרן הסיוע של צה"ל מענק עבור 21 הימים לאחר סיום חופשת הלידה - לא זכאית למענק זה עבור אותה תקופה.

גובה המענק

 • גובה המענק לכל יום שבו היה העובד בחופשה ללא תשלום יחושב לפי הכנסתו הכוללת ב-6 חודשים המלאים שקדמו ליציאתו לחופשה חלקי 180 כשאת התוצאה המתקבלת יש להכפיל ב-70%.
 • בכל מקרה גובה המענק ליום לא יעלה על 1,634 ש"ח.
 • מספר הימים המקסימלי שניתן לקבל עבורם מענק הוא 30.
דוגמה
 • עובד הוצא לחל"ת של 30 ימים.
 • הכנסתו הכוללת ב-6 החודשים האחרונים שלפני החל"ת עמדה על 60,000 ₪ (בממוצע 10,000 ₪ לחודש).
 • את ההכנסה הנ"ל יש לחלק ב-180 כלומר: 60,000 חלקי 180 = 333.33 ₪.
 • את התוצאה המתקבלת יש להכפיל ב-70%, כלומר: 233.33 ₪ שהוא גובה המענק לכל יום.
 • את גובה המענק ליום (233.33 ₪) יש להכפיל במספר ימי החופשה (30 ימים).
 • סכום המענק הכולל שיקבל העובד 7,000 ₪, לפי החישוב 233.33 ₪ X‏ 30 ימים.
דוגמה
חל"ת מעל 30 ימים
 • עובד הוצא לחל"ת של 60 ימים
 • הכנסתו הכוללת ב-6 החודשים האחרונים שלפני החל"ת עמדה על 90,000 ₪ (בממוצע 15,000 ₪ לחודש).
 • את ההכנסה הנ"ל יש לחלק ב-180 כלומר: 90,000 חלקי 180 =500 ₪.
 • את התוצאה המתקבלת יש להכפיל ב-70%, כלומר: 350 ₪ שהוא גובה המענק לכל יום.
 • את גובה המענק ליום (350 ₪) יש להכפיל במספר ימי החופשה, אך עד מקסימום של 30 ימים.
 • סכום המענק הכולל שיקבל העובד 10,500 ₪, לפי החישוב 350 ₪ X‏ 30 ימים.
דוגמה
שכר מעל גובה התקרה
 • עובד הוצא לחל"ת של 30 ימים
 • הכנסתו הכוללת ב-6 החודשים האחרונים שלפני החל"ת עמדה על 510,000 ₪ (בממוצע 85,000 ₪ לחודש).
 • את ההכנסה הנ"ל יש לחלק ב-180 כלומר: 510,000 חלקי 180 =2833.33 ₪.
 • את התוצאה המתקבלת יש להכפיל ב-70%, והסכום המתקבל הוא 1983.33.
 • הסכום שיתקבל גבוה מגובה התקרה לסכום היומי, ולכן גובה המענק היומי יעמוד על גובה תקרה - 1,634 ש"ח.
 • את גובה המענק המקסימלי ליום (1,634 ₪) יש להכפיל במספר ימי החופשה,.
 • סכום המענק הכולל שיקבל העובד 49,020 ₪, לפי החישוב 1,634 ₪ X‏ 30 ימים.


תהליך מימוש הזכות

 • על העובדים למלא טופס הצהרה באתר ביטוח לאומי.
שימו לב
טופס ההצהרה עדיין לא פורסם באתר של הביטוח הלאומי. ברגע שיפורסם אנו נעדכן את הקישור אליו.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים