הקדמה:

נפגע פעולת איבה משותק או חסר שליטה על סוגרים עשוי להיות זכאי למענק לציוד לשימוש אישי יומיומי, הכולל כלי מיטה ובגדים תחתונים


נפגע פעולת איבה משותק או חסר שליטה על סוגרים עשוי להיות זכאי למענק לציוד לשימוש אישי יומיומי, הכולל כלי מיטה ובגדים תחתונים.

מי זכאי?

 1. נכה משותק בדרגת נכות 100% ומעלה באחד מסוגי הפגיעה פרפלגיה או קוודרופלגיה;
 2. נכה שהוכר כחסר שליטה בסוגרים בדרגת נכות 40% ומעלה ועל פי סעיפי מבחן מוגדרים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטמטי:
  • הזכאות נבדקת מיד לאחר קביעת הנכות בוועדה הרפואית.
  • רופא המוסד לביטוח לאומי בוחן את סעיפי הליקוי ואת אחוזי הנכות, וקובע מהו הציוד שהנכה זכאי לו.
 • בנוסף רשאי הנכה להגיש טופס בקשה ובו פירוט הציוד המשתחק שהוא זקוק לו.
  • את הטופס ניתן לקבל בסניף המוסד לביטוח לאומי המטפל בנכה. (יש לפנות לפקיד השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים).
  • אישור הציוד נעשה בכפוף לאישור רופא המוסד.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים