נפגעי פעולת איבה שסובלים משיתוק או מאי-שליטה על סוגרים עשויים לקבל מענקים עבור ציוד לשימוש אישי יומיומי
המענקים כוללים מענק ראשוני חד-פעמי ומענק שנתי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שסובלים משיתוק או מאי-שליטה על סוגרים עשויים להיות זכאים למענקים עבור ציוד לשימוש אישי יומיומי.

 • המענקים כוללים מענק ראשוני חד-פעמי ומענק שמשולם מדי שנה, וסכומם נקבע לפי שתי רמות זכאות.

מי זכאי?

זכאות אוטומטית לרמה 1

זכאות אוטומטית לרמה 2

 • מי שעונים על אחד מהמצבים הבאים זכאים למענקים ברמה 2:
  • הוכרה להם נכות בדרגה 100% ומעלה על פרפלגיה או קוודרופלגיה.
  • הוכרה להם נכות בדרגה 70% על אחד מהסעיפים 23(2)א.V או 29(4)ב. בתקנות הנכים.
  • הוכרה להם נכות בדרגה 70% ומעלה על אחד מהסעיפים 13, 23(3)ב.III, או 23(3)ב.IV בתקנות הנכים.
  • הוכרה להם נכות בדרגה 80% על אחד מהסעיפים 14(2)ג. או 15(6) בתקנות הנכים.

זכאות לרמה 1 שמותנית בהגשת בקשה

 • מי שעונים על אחד מהמצבים הבאים עשויים להיות זכאים למענקים ברמה 1 - אחרי שיגישו בקשה ספציפית:
  • הוכרה להם נכות על אחד מהסעיפים 15, 23 או 25 בתקנות הנכים בדרגה נמוכה יותר מזו שצוינה בזכאות האוטומטית לרמה 1 או לרמה 2.
  • קיימת אצלם בעיה של אי-שליטה על סוגרים שנובעת מהנכות שהוכרה להם ולא הוגדרה בסעיפי הזכאות לרמה 1 או לרמה 2.

סכומי המענקים

 • בכל רמת זכאות משולם מענק ראשוני חד-פעמי ומענק שנתי קבוע.
סכומי המענקים לפי רמת הזכאות
רמת הזכאות סוג המענק סכום המענק
רמה 1 מענק ראשוני 2,482 ₪
מענק שנתי 1,032 ₪
רמה 2 מענק ראשוני 4,964 ₪
מענק שנתי 2,068 ₪

תהליך מימוש הזכות

 • למי שעונים על תנאי הזכאות האוטומטית (לרמה 1 או לרמה 2), המענק הראשוני ישולם אחרי קביעת הנכות בוועדה הרפואית.
  • בהמשך ישולם להם המענק השנתי עם תגמול חודש יולי בכל שנה.
 • מי שסובלים בעקבות הפגיעה מאי-שליטה על סוגרים ולא עונים על תנאי הזכאות האוטומטית יפנו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב כדי להגיש בקשה לקבלת "מענק לציוד משתחק".
  • רופא הביטוח הלאומי יחליט אם לאשר את הבקשה והתשובה עם ההחלטה תישלח לפונה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים