נפגעי פעולת איבה עם דרגת נכות 25% לפחות שזקוקים לרכב לצורך עבודתם במסגרת שיקום כלכלי בעסק עצמאי או להשלמת שיקומם כשכירים זכאים למענק לתשלום המסים על רכישת הרכב
ועדת השיקום במוסד לביטוח לאומי תקבע את סוג הרכב המבוקש על פי סוג העבודה, העיסוק וקריטריונים נוספים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה עם דרגת נכות 25% לפחות שזקוקים לרכב לצורך עבודתם במסגרת שיקום כלכלי בעסק עצמאי או להשלמת שיקומם כשכירים זכאים למענק לתשלום המסים על רכישת הרכב.

סוגי הרכבים ושיעורי המענק

 1. משאית שמורכבת בארץ או משאית מדגם יציג (רנו 10 טון כולל) לפי רשומון המכס:
  • המענק יהיה בשיעור 100% מהמסים.
 2. רכב מסחרי עד 2,500 סמ"ק (מנוע דיזל):
  • למי שמקור הכנסתם הבלעדי הוא מהובלות המענק יהיה בשיעור 100% מהמסים.
  • למי שאושר להם רכב עד 2,500 סמ"ק להשלמת השיקום המענק יהיה בשיעור 50% מהמסים. אם הם רכשו רכב מסחרי גדול יותר שיעור המענק יהיה בהתאם לרכב היציג, כפי שייקבע מעת לעת.
  • למי שאושר להם רכב להשלמת השיקום ורכשו רכב ששיעור המיסים עליו נמוך מהשיעור שהם זכאים לו, המענק יהיה בשיעור 100% מהמסים.
 3. מונית:
  • למי שמקור הכנסתם הבלעדי הוא נהיגת מונית המענק יהיה בשיעור 100% מהמסים על כל סוגי המוניות.
 4. רכב נוסעים או דו שימושי עד 1,300 סמ"ק:
  • המענק יהיה בשיעור 75% מהמסים ברכישת רכב ראשון, ו-50% מהמסים לאחר מכן.
  • למי שמקור הכנסתם הבלעדי הוא לימוד נהיגה על הרכב המענק יהיה בשיעור 100% מהמסים.
  • למי שרכשו רכב עם נפח מנוע מעל 1,300 סמ"ק שיעור המענק יהיה בהתאם לרכב היציג שנקבע.
  • למי שאושר להם רכב להשלמת השיקום ורכשו רכב ששיעור המסים עליו נמוך מהשיעור שהם זכאים לו, המענק יהיה בשיעור 100% מהמסים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לפקיד השיקום במוסד לביטוח לאומי.
 • שכירים המבקשים לרכוש רכב לצורך שיקומם המקצועי יצרפו אישור מהמעסיק המפרט מה תפקידם וכי הרכב חיוני לביצוע העבודה.
 • ועדת השיקום במוסד לביטוח לאומי תדון בכל בקשה ותחליט אם להיענות לה על פי כדאיות העסק ויכולתם של הפונים לנהלו, ובכפוף למגבלות התקציב המיועד למטרה זו.
 • הוועדה תקבע את סוג הרכב המבוקש על פי סוג העבודה, העיסוק וקריטריונים נוספים.

ערעור

 • אם הוועדה החליטה לדחות את הבקשה ניתן להגיש ערעור בפני ועדת ערעורים עליונה.

החלפת הרכב

 • ניתן להחליף את הרכב המשמש לשיקום 2 פעמים, אחת ל-5 שנים.
 • רכבים המשמשים לשיקום בסיסי (רכב מסחרי להובלות, מונית, או רכב ללימוד נהיגה) ניתן להחליף 3 פעמים.
 • מי שהיה להם בעבר רכב רפואי והם אינם זכאים לו יותר, יוכלו להחליף את הרכב השיקומי פעם אחת ואם מדובר ברכב המשמש לשיקום בסיסי (רכב מסחרי להובלות, מונית, או רכב ללימוד נהיגה) הם יוכלו להחליף אותו פעמיים.
 • החזרת מסים על רכב שמוחלף:
  • בתום 5 שנים מהתאריך שרשום ברישיון הרכב המוחלף יש להחזיר 50% מסכום המסים שנקבעו במכס על הרכב.
  • מי שלא זכאים לרכב רפואי ומחליפים מונית או רכב ללימוד נהיגה יחזירו 50% מסכום המסים שנקבעו על הרכב המוחלף בתום 3 שנים מהתאריך שרשום ברישיון הרכב.
  • בתום 6 שנים מהתאריך שרשום ברישיון הרכב המוחלף יש להחזיר 33% מסכום המסים שנקבעו במכס על הרכב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים