הקדמה:

נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 25% עד 49%, שאינו זכאי לרכב רפואי, אשר בחר בתכנית שיקום כלכלי בעסק עצמאי או המשוקם בעבודה שכירה, ואשר זקוק לרכב במסגרת תפקידו ועבודתו, זכאי למענק לתשלום מסים על רכישת הרכב
ועדת השיקום במוסד לביטוח לאומי תקבע את סוג הרכב המבוקש על פי סוג העבודה, העיסוק וקריטריונים נוספים


נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 25% עד 49%, שאינו זכאי לרכב רפואי, אשר בחר בתכנית שיקום כלכלי בעסק עצמאי או המשוקם בעבודה שכירה, ואשר זקוק לרכב במסגרת תפקידו ועבודתו, זכאי למענק לתשלום מסים על רכישת הרכב.

מי זכאי?

 1. הוא נכה בדרגת נכות 25% עד 49%;
 2. הוא אינו זכאי לרכב רפואי;
 3. הוא בחר בתכנית שיקום כלכלי בעסק עצמאי או המשוקם בעבודה שכירה;
 4. הוא זקוק לרכב במסגרת תפקידו ועבודתו.
הערת עריכה
מה זה "משוקם בעבודה שכירה"? האם יש כזה סוג שיקום? זה לא מופיע בערך על שיקום מקצועי.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 19.03.2014, 12:37 (IST)

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לפקיד השיקום.
 • שכיר המבקש לרכוש רכב לצורך שיקומו המקצועי יצרף לפנייה אישור של המעביד כי הרכב חיוני לביצוע העבודה.
הערת עריכה
ומה לגבי עצמאי? מה הוא צריך לצרף? הצהרה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 19.03.2014, 12:37 (IST)
 • ועדה מיוחדת תדון בכל בקשה ובקשה ותחליט אם להיענות לה על פי כדאיות העסק ויכולתו של הנכה לנהלו, ובכפוף למגבלות התקציב המיועד למטרה זו.

סוג הרכב

 • הסיוע יינתן לפי רכב מסחרי יציג עד 2,500 סמ"ק ורכב נוסעים יציג (פרטי) עד 1,300 סמ"ק.
 • ועדת השיקום במוסד לביטוח לאומי תקבע את סוג הרכב המבוקש על פי סוג העבודה, העיסוק והקריטריונים המקובלים.

גובה המענק

 • גובה התשלום לרכב ראשון הוא עד שלושה "חידושי משק" בלבד (חידוש משק - אחת לחמש שנים, או אחת לשלוש שנים אם מדובר ברכב שהוא מונית או רכב להוראת נהיגה), ובניכוי המסים החלים על הרכב הקודם לפי קביעת פקיד המכס.
הערת עריכה
מה זה הרכב הקודם? הרי מדובר ברכב ראשון. בנוסף האם גובה התשלום הוא כל המסים ששולמו ומהם מנכים את המסים על הרכב הקודם? האם הכוונה שמנכים את המסים רק החל מהחידוש הראשון? ואיזה מסים מנכים בדיוק?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 19.03.2014, 12:37 (IST)
 • ועדת השיקום תקבע את שיעור המסים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים