נשים שנולדו בין ינואר 1960 לדצמבר 1966 עשויות לקבל מענק אם אין להן הכנסות מעבודה
המענק משולם לנשים במשך 4 חודשים החל מהגיען לגיל 62
סכום המענק יהיה ההפרש שבין 9,214 ₪ להכנסתה של האישה מפנסיה או מקצבאות באותו חודש, ולא יעלה על 4,000-3,000 ₪ (בהתאם לשנת הלידה)

החל מינואר 2022 גיל הפרישה לנשים מועלה בהדרגה מ-62 ל-65, בהתאם לתאריך לידתן.

 • בעקבות העלאת גיל הפרישה, נשים שנולדו בין ינואר 1960 לדצמבר 1966 ואין להן הכנסות מעבודה עשויות לקבל מענק במשך 4 חודשים מהגיען לגיל 62.

מי זכאי?

 • אישה שבחודש הזכאות למענק מתקיימים לגביה כל התנאים הבאים:
  1. היא צברה את תקופת האכשרה הנדרשת לקצבת זיקנה (או שהיא פטורה מלצבור אותה). למידע נוסף ראו תקופת אכשרה לקצבת זיקנה.
  2. אין לה הכנסות מעבודה כשכירה או כעצמאית.
  3. היא לא נמצאת מיוזמתה בחופשה ללא תשלום.
  4. הכנסתה מפנסיה או מקצבאות לא עולה על 9,214 ₪.
  5. בשנת המס שבה מלאו לה 61 הכנסתה השנתית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) לא עלתה על 60,000 ₪. לבני זוג שמנהלים משק בית משותף תובא בחשבון מחצית מהכנסתם המשותפת.
  6. היא לא זכאית להבטחת/השלמת הכנסה, קצבת מזונות או קצבת נכות.
  7. היא לא הייתה זכאית להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה ל-300 ימים (ראו פרטים באתר המוסד לביטוח לאומי).
 • ניתן לקבל את המענק עבור 4 החודשים העוקבים אחרי גיל 62.

תהליך מימוש הזכות

דוגמה
אישה שמפסיקה לעבוד בגיל 62 וחודש ועונה על שאר תנאי הזכאות תוכל להגיש את התביעה עד גיל 64 וחודש (היא תוכל לקבל מענק עבור 3 החודשים שמתחילת הזכאות עד גיל 62 ו-4 חודשים).

סכום המענק

 • סכום המענק יהיה ההפרש שבין 9,214 ₪ להכנסתה של האישה מפנסיה או מקצבאות באותו חודש, ולא יעלה על הסכום המירבי שנקבע בהתאם לשנת לידתה:
שנת הלידה של האישה סכום המענק המירבי
1960 -1962 עד 4,000 ₪
1963 עד 3,750 ₪
1964 עד 3,500 ₪
1965 עד 3,250 ₪
1966 עד 3,000 ₪
דוגמה
 • אישה שנולדה בשנת 1961 ועונה על תנאי הזכאות למענק מקבלת קצבה חודשית בסך 2,000 ₪.
 • ההפרש בין 9,214 ₪ להכנסתה מהקצבה הוא 7,214 ₪ ₪.
 • היא תהיה זכאית למענק בסכום המירבי שנקבע לשנת לידתה - 4,000 ₪.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים