הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות 100% מיוחדת זכאים למענק שנתי לאחזקת הבית/הדירה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות 100% מיוחדת זכאים למענק שנתי לאחזקת הבית/הדירה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המענק משולם מדי שנה עם תגמול חודש יולי:
    • למי שעוברים לגור בבית או בדירה חדש/ה, המענק ישולם החל משנתיים אחרי הכניסה לבית/לדירה.
    • למי שעוברים לגור בבית או בדירה שאינם חדשים, המענק ישולם החל מהשנה שאחרי הכניסה לבית/לדירה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים