נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות 100% מיוחדת זכאים למענק שנתי לאחזקת דירתם/ביתם
סכום המענק נקבע בהתאם לסוג הפגיעה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) זכאים למענק שנתי לאחזקת דירתם/ביתם.

מי זכאי?

סכומי המענק

 • סכום המענק נקבע בהתאם לסוג הפגיעה.
סכומי המענק (נכון ל-2023)
סוג הפגיעה סכום המענק
 • פרפלגיה
 • קוודריפלגיה
 • פגיעת ראש
 • קטיעת שתי רגליים
 • קטיעת שתי ידיים
 • קטיעת יד ורגל
עד 16,639 ₪
שאר סוגי הפגיעות 5,661 ₪

תהליך מימוש הזכות

 • המענק משולם אוטומטית מדי שנה עם תגמול חודש יולי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים