מענק פטירה משולם לשאיריו של מי שקיבל קצבת נכות כללית
המענק הוא בסך 9,930 ₪ (נכון לשנת 2024)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק פטירה חד-פעמי משולם לשאיריהם של מי שקיבלו קצבת נכות כללית.

 • המענק הוא בסך 9,930 ₪, נכון לשנת 2024.

מי זכאי?

 • בן/בת הזוג של הנפטר שקיבל את הקצבה.
 • במקרה שאין בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה, ובלבד שהוא עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי בתוך שנה ממועד הפטירה.
  • אם מדובר בילד שמונה לו אפוטרופוס, המענק ישולם לאפוטרופוס או למי שנושא בהוצאות החזקת הילד.
 • מענק פטירה ישולם גם לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה בעקבות פטירתם של בני זוג בהפרש זמן קצר, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • בן/בת הזוג של המנוח היה זכאי למענק פטירה.
  • בן/בת הזוג של המנוח נפטר/ה בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ומענק הפטירה לא שולם.
  • אין למנוח ילד.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים