הקדמה:

תביעה לקצבת שאירים מוגשת עבור שאיריו של נפטר שהיה מבוטח בביטוח הלאומי
יש להגיש את התביעה לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה
למידע נוסף על קצבת שאירים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הזכאים לקצבה הם שאיריו של הנפטר/ת:
 • כמו כן, על מנת לקבל את הקצבה, צריכים להתקיים התנאים המפורטים כאן.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס תביעה לגמלת שאירים.
 • אל הטופס מצרפים את האישורים הבאים:
  • אישורים על כל מקורות ההכנסה של האלמן/ה.
  • גבר אלמן צריך לצרף אישורים לגבי כל הכנסותיה של המנוחה.
  • אישורים על לימודים, התנדבות לשירות לאומי, עתודה או קד"צ, של ילדים בגילאי 18-24.
  • במקרה של פטירה מתאונה, יש לצרף דו"ח מהמשטרה.
  • אם ממלאים גם בקשה להשלמת הכנסה, יש לצרף דפי חשבון עו"ש של שלושת החודשים האחרונים ואישור על ריכוז תיק השקעות בכל חשבונות הבנק הקיימים.
 • יש להגיש את טופס התביעה בצירוף המסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים - לאיתור הסניף הקרוב.
 • ניתן להגיש את התביעה לסניף המוסד לביטוח לאומי באמצעות:
  • שליחה בדואר או בפקס
  • מסירת המסמכים בסניף או בתיבת השירות של הסניף

חשוב לדעת

 • תביעה לקצבת שאירים יש להגיש לביטוח הלאומי לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה.
 • אם התביעה הוגשה לאחר 12 חודשים מיום הפטירה, הקצבה תשולם רטרואקטיבית בעד תקופה שאינה עולה על 12 חודשים.

ערעור

הענקה מטעמי צדק