הקדמה:

תביעה לקצבת שאירים מוגשת עבור שאיריו של נפטר שהיה מבוטח בביטוח הלאומי
יש להגיש את התביעה לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה
למידע נוסף על קצבת שאירים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הזכאים לקצבה הם שאיריו של הנפטר/ת:
 • כמו כן, על מנת לקבל את הקצבה, צריכים להתקיים התנאים המפורטים כאן.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס תביעה לגמלת שאירים.
 • אל הטופס מצרפים את האישורים הבאים:
  • אישורים על כל מקורות ההכנסה של האלמן/ה.
  • גבר אלמן צריך לצרף אישורים לגבי כל הכנסותיה של המנוחה.
  • אישורים על לימודים, התנדבות לשירות לאומי, עתודה או קד"צ, של ילדים בגילאי 18-24.
  • במקרה של פטירה מתאונה, יש לצרף דו"ח מהמשטרה.
  • אם ממלאים גם בקשה להשלמת הכנסה, יש לצרף דפי חשבון עו"ש של שלושת החודשים האחרונים ואישור על ריכוז תיק השקעות בכל חשבונות הבנק הקיימים.
 • יש להגיש את טופס התביעה בצירוף המסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים - לאיתור הסניף הקרוב.
 • ניתן להגיש את התביעה לסניף המוסד לביטוח לאומי באמצעות:
  • שליחה בדואר או בפקס
  • מסירת המסמכים בסניף או בתיבת השירות של הסניף

חשוב לדעת

 • תביעה לקצבת שאירים יש להגיש לביטוח הלאומי לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה.
 • אם התביעה הוגשה לאחר 12 חודשים מיום הפטירה, הקצבה תשולם רטרואקטיבית בעד תקופה שאינה עולה על 12 חודשים.

ערעור

הענקה מטעמי צדק


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים