תביעה לקצבת שאירים מוגשת עבור שאיריו של נפטר שהיה מבוטח בביטוח הלאומי
יש להגיש את התביעה לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה
למידע נוסף על קצבת שאירים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • ניתן להגיש את התביעה בדרכים הבאות:
  • מילוי טופס מקוון (באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית).
  • הגשה/שליחה של מסמכי התביעה לסניף הקרוב.
  • סריקה ושליחה של מסמכי התביעה באמצעות האתר.
 • אלמנים יצרפו לתביעה אישורים על כל מקורות ההכנסה שלהם.
 • אלמנות עם ילדים בגילאי 20-14 הלומדים במוסד חינוכי על יסודי יצרפו אישורים על כל מקורות ההכנסה שלהן.

מילוי טופס מקוון

הגשת מסמכי התביעה לסניף או באמצעות האתר

 • יש למלא טופס תביעה לגמלת שאירים (המוסד לביטוח לאומי שולח באופן יזום לשאירים את טופס התביעה).
 • מסמכים שיש לצרף לתביעה (בנוסף לאישורים על כל מקורות ההכנסה):
  • אישורים על לימודים, התנדבות לשירות לאומי, עתודה או קד"צ, של ילדים בגילאי 24-18.
  • אם מבוטחות שנפטרו היו שכירות בסמוך לפטירתן ולא קיבלו קצבת זיקנה, תובעי הקצבה יצרפו אישור מהמעסיק על תקופת עבודתן.
  • במקרה של פטירה מתאונה, יש לצרף דו"ח מהמשטרה.
  • אם ממלאים גם בקשה להשלמת הכנסה, יש לצרף דפי חשבון עו"ש של שלושת החודשים האחרונים ואישור על ריכוז תיק השקעות בכל חשבונות הבנק הקיימים.
 • ניתן להגיש את טופס התביעה בצירוף המסמכים באחת מהדרכים הבאות:

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסוימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של הביטוח הלאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.


חשוב לדעת

 • תביעה לקצבת שאירים יש להגיש לביטוח הלאומי לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה.
 • אם התביעה הוגשה לאחר 12 חודשים מיום הפטירה, הקצבה תשולם רטרואקטיבית בעד תקופה שאינה עולה על 12 חודשים.

הענקה מטעמי צדק

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים