הקדמה:

שאיריו של מי שקיבל קצבת שירותים מיוחדים זכאים למענק פטירה
המענק הוא בסך 8,915 ש"ח (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

שאיריו של מי שקיבל קצבת שירותים מיוחדים זכאים למענק פטירה חד-פעמי.

 • המענק הוא בסך 8,915 ש"ח, נכון לשנת 2021.

מי זכאי?

 • בני הזוג של נפטרים שקיבלו מהמוסד לביטוח לאומי קצבת שירותים מיוחדים.
 • במקרה שאין בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה, בתנאי שהוא עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי.
  • ילד שיענה על הגדרת ילד בתוך שנה ממועד הפטירה, יהיה זכאי לקבל את מענק הפטירה.
  • אם מדובר בילד שמונה לו אפוטרופוס, המענק ישולם לאפוטרופוס או למי שנושא בהוצאות החזקת הילד.
 • מענק פטירה משולם גם לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה בעקבות פטירתם של בני זוג בהפרש זמן קצר, במקרה שמתקיימים כל התנאים הבאים:
  • בן/בת הזוג של המנוח היה זכאי למענק פטירה.
  • בן/בת הזוג של המנוח נפטר/ה בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ומענק הפטירה לא שולם.
  • אין למנוח ילד.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים