עובד שנשלח לעבוד אצל הלקוח או עובד פיזית באופן קבוע אצל הלקוח, ונעדר מעבודתו בשל שביתה אצל הלקוח, זכאי לשכר ממעסיקו עבור ימי היעדרותו עקב השביתה
לא ניתן לנכות לעובד שכר או ימי חופשה בגין היעדרותו במהלך השביתה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב - יפו
שם התיק:ע'ב 304164/98
תאריך:06.11.2002
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • מתכנת מחשבים הועסק על ידי חברה שהעניקה שירותים, בין היתר, לחברת החשמל.
 • הלקוח הועסק על ידי החברה המעסיקה, ועבד בפועל מטעמה במתקן של חברת חשמל (מיקור חוץ).
 • בחברת החשמל פרצה שביתה, והעובד הושבת מעבודתו בעל כורחו במשך 41 יום.
 • בשל היעדרותו של העובד מהעבודה בחברת החשמל ניכתה המעסיקה 6.5 ימים מימי החופשה המגיעים לעובד.
 • הצדדים חלוקים בשאלה אם המעסיקה היתה רשאית לנכות את ימי החופשה של העובד.

פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה

 • החברה היא המעסיקה של העובד ולא חברת החשמל, למרות שבפועל עבד העובד פיזית במתקן של חברת החשמל.
 • אין קשר בין העובד לבין השביתה שפרצה בחברת החשמל, וההיעדרות עקב השביתה נכפתה על העובד.
 • במצב כזה על המעסיקה חלה חובה לשלם שכר לעובד.
 • אומנם המעסיק רשאי להוציא את העובד לחופשה ולקבוע את מועדי החופשה, אולם במקרה זה לא היתה קביעה של חופשה מראש, אלא יצירת מצב מלאכותי לפיו ימי השביתה ייחשבו לימי חופשה:
  • העובד במקרה זה לא ידע מראש כי מוקצבים לו כך וכך ימים שבהם הוא רשאי לצאת לחופשה. הוא התעורר מידי בוקר בבוקרו, מבלי לדעת האם יוכל ללכת היום לעבודה או שהשביתה נמשכת.
  • מצב כזה אינו חופשה, והוא אינו עומד ברעיון של "הענקת חופשה", שמטרתה מנוחה אמיתית וראויה לעובד.
  • הודעה כללית על אפשרות יציאה לחופשה אינה יכולה להיחשב הודעה על חופשה שנתית שתנוכה מחשבון מאזן החופשות המגיעות לעובד.
 • לפיכך המעסיקה לא היתה רשאית לנכות לעובד ימי חופשה בגין היעדרותו, ועליה לפצות את העובד במלוא נזקו.

משמעות

 • עובד שעבד מטעם המעסיק במקום עיסוקו של הלקוח, ונעדר מעבודתו בשל שביתה אצל הלקוח, זכאי לשכר ממעסיקו עבור ימי היעדרותו עקב השביתה.
 • אסור לנכות לעובד את היעדרותו בההלך השביתה מימי החופשה השנתית שצבר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.