רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על מעצרו של החייב או של אדם מטעמו, אם יש לו יסוד להניח כי הם עשו או זוממים לעשות מעשה בכוונה למנוע הליך או להפריע לביצועו
הרשם ייתן צו מעצר רק אם השתכנע כי הוא דרוש כדי לאפשר את ההליך או כדי למנוע הפרת הסדר הציבורי עקב הביצוע
תקופת המעצר לא תעלה על 48 שעות


  • אם לרשם ההוצאה לפועל יש יסוד להניח שהחייב, או אדם אחר מטעמו, עשה או זומם לעשות מעשה בכוונה למנוע הליך או להפריע לביצועו, הוא רשאי לצוות על מעצרם לתקופה הדרושה לביצוע ההליך, במקרה שהוא משוכנע שיש צורך במעצר כדי לאפשר את ביצוע ההליך או למנוע את הפרת הסדר הציבורי עקב הביצוע.
  • בכל מקרה תקופת המעצר לא תעלה על 48 שעות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • זוכה רשאי להגיש בקשה להוצאת צו מעצר נגד החייב או נגד אדם מטעם החייב, כאשר יש יסוד להניח כי הם עושים או זוממים לעשות מעשה בכוונה למנוע הליך או להפריע לביצועו.

למי ואיך פונים

  • בקשת מעצר למניעת הפרעה בביצוע תוגש בכתב.
  • לבקשה יש לצרף תצהיר, המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה.

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

  • רשם ההוצאה לפועל ייתן צו מעצר רק אם ישתכנע כי המעצר נחוץ כדי לאפשר את ביצוע ההליך או למנוע את הפרת הסדר הציבורי עקב הביצוע.
  • תקופת המעצר לא תעלה על 48 שעות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים