הקדמה:

ניתן לערער על צו מעצר למניעת הפרעה ללא צורך בהגשת בקשת רשות לערער
זוכה שביקש להוציא צו מעצר נגד חייב ובקשתו נדחתה, רשאי לערער על החלטת הדחייה
אם החוב קשור לענייני משפחה, יש להגיש את הערעור תוך 15 יום לבית המשפט לענייני משפחה
אם החוב אינו קשור לענייני משפחה, יש להגיש את הערעור תוך 20 יום לבית משפט השלום


  • חייב בהוצאה לפועל, או אדם אחר מטעמו, שהוצא נגדו צו מעצר למניעת הפרעה ע"י רשם ההוצאה לפועל, רשאי לערער על הצו בפני בית המשפט.
  • זוכה שהגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעצור את החייב או אדם מטעמו, ובקשתו נדחתה, רשאי לערער על ההחלטה לדחות את בקשתו בפני בית המשפט.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • יש להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.

שלבי ההליך

ערעור

  • על ההחלטה של בית המשפט לגבי הערעור לא ניתן לערער באופן אוטומטי.
  • ניתן לבקש רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית המשפט המחוזי.
  • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי או ייצוג בידי עורך דין.

חשוב לדעת

  • משמעות הדבר היא שגם כאשר חייב (או אדם אחר שהוצא נגדו צו מעצר) מגיש ערעור על צו המעצר, ניתן לעצור אותו למרות הגשת הערעור. במקרה שהוא רוצה לעכב את ביצוע המעצר, עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים