הקדמה:

חייל שסיים הכשרה בסיסית לעולים חדשים זכאי לתקופת מרווח של שנה בטרם ייקרא לשמ"פ של יומיים ומעלה


חייל שסיים הכשרה בסיסית של חיילי שלב ב' (עולים חדשים), זכאי לתקופת מרווח של שנה בטרם יקבל קריאה לשמ"פ של יומיים ומעלה.

  • חישוב המרווח יחל ממחרת היום שבו שוחרר החייל בפועל מהשירות.
  • במהלך שנת המרווח ניתן לקרוא לשירות מילואים במקרים הבאים:
    • קריאה ל- 3 ימי שמ"פ חד יומי.
    • לגבי חייל מילואים המוצב ביחידת מעבר (ימ"מ) קריאה ל-5 ימי שמ"פ חד יומי.
    • לאחר 180 יום ממועד השחרור, ולצורך אימונים ותרגילים - עד 10 ימים לחוגר ועד 12 ימים לקצין.

מי זכאי?

  • חייל שסיים הכשרה בסיסית של חיילי שלב ב' לעולים חדשים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים